Plan pracy

 
 

 Plan pracy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Delfin”

na rok szkolny 2010/2011

 
 
I. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE
Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „Delfin” odbywa się w kilku grupach realizowanych zadań. Członkowie Klubu uczestniczą we wszystkich jego statutowych działaniach. Są to następujące grupy zadań:
 

Działalność bieżąca:

 

 

·     uczestnictwo w zebraniach sprawozdawczych
·     prowadzenie korespondencji i kontaktów z Departamentem Strategii Rozwoju Sportu, MENiS, Szkolnym Związkiem Sportowym, związkami sportowymi
w sprawie imprez, szkoleń i pomocy sprzętowej;
·     współpraca z Dyrekcją Zespołu Szkół w Świniarsku, Urzędem Gminy w Chełmcu i sponsorami;
·     prowadzenie dokumentacji klubowej;
·     zamieszczanie informacji z życia klubu na stronie internetowej szkoły;
·     prowadzenie szkolnej gazetki sportowej.
 

 

 Rywalizacja międzyszkolna

·         uczestnictwo w zawodach według kalendarza imprez sportowych;
·         rywalizacja z okolicznymi UKS-ami w ramach kontaktów międzyklubowych.
 

 

 Organizacja imprez własnych

·         wycieczki piesze i rowerowe;
·         ognisko klubowe;
·         Andrzejki klubowe;
·         wycieczki autokarowe;
·         turnieje wewnątrzszkolne, gminne oraz otwarte;
·         Dzień Sportu Szkolnego;
 

 

 Zasgospodarowanie obiektów i sprzetu

·         systematyczne i bieżące prace konserwatorskie przy obiektach i sprzęcie sportowym;
 
II. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE
 
 
Działalność bieżąca:
 
termin
      Uczestnictwo
w zebraniach sprawozdawczych i wyborze władz Klubu
 •    zaplanowanie pracy UKS na rok szkolny 2010/11;
 •    zatwierdzenie Planu Pracy na walnym zebraniu;
 •    zebranie sprawozdawczo –wyborcze.
wrzesień
wrzesień
czerwiec
      Prowadzenie dokumentacji klubowej
 
 •  prowadzenie dokumentacji poszczególnych sekcji, osiągnięć klubowych
cały rok
    Działalność poszczególnych sekcji
 • prowadzenie sekcji:
·         pływackiej
·         piłki siatkowej
·         piłki koszykowej
·         tenisa stołowego
·         szachowej
cały rok
     Prowadzenie korespondencji
w sprawie imprez, szkoleń i pomocy sprzętowej
 • nawiązanie kontaktu z Departamentem Strategii Rozwoju Sportu MENiS i wysłanie podań o pomoc sprzętową;
 • udział w szkoleniach.
listopad
 
 


na bieżąco
      Współpraca
z Urzędem Gminy w Chełmcu
i sponsorami
 • bieżąca współpraca z UG w Chełmcu
 • podtrzymywanie kontaktów ze sponsorami.
cały rok
    Rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów
 • prowadzenie gazetek sportowych;
 • prowadzenie kroniki UKS „Delfin”;
 • upowszechnianie nowych gier;
 • wybór najlepszego sportowca szkoły;
 • prowadzenie tablicy rekordów dziewcząt i chłopców.
cały rok
    Umieszczanie na stronie szkoły aktualnych informacji sportowych
 • umieszczanie na stronie szkoły aktualnych informacji o sukcesach Klubu, nagłaśnianie osiągnięć zawodników.
cały rok
     Literatura sportowo - zdrowotna
 • propagowanie wśród uczniów korzystania oraz czytania książek i czasopism o tematyce zdrowotno – sportowej znajdujących się w bibliotece szkolnej.
cały rok
    Zagospodarowanie ferii zimowych
 • Otwartych Mistrzostw w Tenisie Stołowym
 • wyjazdu na narty
 
styczeń
 
 
Rywalizacja międzyszkolna
 
termin
      Uczestnictwo w zawodach wg kalendarza imprez sport.
 • uczestniczenie w rywalizacji międzyszkolnej
cały rok
      Rywalizacja
z okolicznymi UKS-ami w ramach kontaktów międzyklubowych
 • zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowych pomiędzy członkami UKS „Delfin”
  i okolicznymi klubami
cały rok
 
 
Organizacja imprez własnych
 
termin
     Ognisko klubowe
 • zorganizowanie klubowego ogniska
wrzesień
    Wycieczki
 • zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek:
·         do Parku Wodnego w Zakopanym
·         wyjazdu na lodowisko
·         wycieczki rowerowej
 
październik
styczeń
maj
       Imprezy sportowe
 • zorganizowanie:
·         Jesiennych Mistrzostw w Tenisie Stołowy
·         Otwartych Mistrzostw w Tenisie Stołowym
·         Mistrzostw Szkoły w Slalomie Gigancie
·         Turnieju Piłki Siatkowej
·         Mistrzostw Gminy w Pływaniu
 
 
listopad
październik
styczeń
luty
kwiecień
 
maj
 
      Dzień Sportu Szkolnego
 • Przygotowanie i przeprowadzenie imprez z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka i Dnia Sportu Szkolnego.
czerwiec

Zagospodarowanie obiektów i sprzętu

 

termin
Bieżące prace     konserwatorskie przy obiektach i sprzęcie sportowym    
 
 
 
    
 
 
Działalność bieżąca:
    Uczestnictwo w pracach Klubu;
 • aktywne i systematyczne włączanie się członków Klubu
  w realizację zadań statutowych;
 • uczestniczenie w zebraniach;
 
    Prowadzenie korespondencji i kontaktów
 
    Współpraca z Urzędem Gminy w Chełmcu i sponsorami;
 • uczestniczenie w szkoleniach
 • podjęcie starań o wsparcie działalności Klubu
     Prowadzenie dokumentacji klubowej
i strony internetowej;
 • systematyczne prowadzenie dzienników zajęć poszczególnych sekcji
 • czynna promocja Klubu i nagłaśnianie osiągnięć klubowych
     Prowadzenie szkolnej gazetki sportowej.
 • aktywna promocja sportu i zdrowego trybu życia na terenie szkoły
 • włączenie całej społeczności szkolnej w życie sportowe
     Działalność poszczególnych sekcji
 • widoczne podniesienie umiejętności uczniów w zakresie poszczególnych dyscyplin sportowych
 • przygotowanie do pełnienia roli organizatora sportu wśród rówieśników
 • poprawa motoryki uczniów wykazana w testach
 • i sprawdzianach
 • zapoznanie z nowoczesnymi formami muzyczno – ruchowymi
 
Rywalizacja międzyszkolna
    Uczestnictwo w zawodach według kalendarza imprez sportowych;
 • objęcie rywalizacją międzyszkolną jak największej grupy uczniów
 • osiąganie coraz lepszych wyników sportowych
 • budzenie więzi ucznia ze szkołą
     Rywalizacja z okolicznymi UKS-ami w ramach kontaktów międzyklubowych.
 • podtrzymanie współpracy z okolicznymi UKS-ami
 • nawiązanie przyjaźni pomiędzy uczniami z różnych miejscowości
 • lepsze przygotowanie do zawodów międzyszkolnych
 
 
Organizacja imprez własnych
 
·      wycieczki piesze i rowerowe;
 • zorganizowanie i przeprowadzenie zaplanowanych imprez klubowych
 • włączanie się wszystkich członków w organizację imprez
 • satysfakcja z własnych dokonań
·      ognisko klubowe;
·      wycieczki autokarowe;
·      turnieje międzyklasowe;
·      Dzień Sportu Szkolnego;
 
Zagospodarowanie obiektów i sprzętu
     Prace konserwatorskie przy obiektach i sprzęcie sportowym;
 • dobry stan powierzonego sprzętu sportowego