1% dla UKS Delfin

    Uczniowski Klub Sportowy ”Delfin”

      Szkoła Podstawowa w Świniarsku

              33-395 Chełmiec

              NIP 734-28-46-005

               KRS0000272215

 
Szanowni Państwo

                 Uczniowski Klub Sportowy „Delfin” od 18 stycznia 2007 r. jest organizacją pożytku publicznego (KRS0000272215) zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” Dz. U. 96 poz. 873. W związku z tym, każdy podatnik ma prawo do przekazania 1% należnego państwu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz wybranych przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Klub od 2000 roku całą działalność statutową skierował na pracę z dziećmi i dla dzieci. Jest to praca niejednokrotnie trudna i wymagająca zaangażowania się nie tylko Zarządu Klubu, ale przede wszystkim dzieci. Mając na uwadze kontynuację podjętych celów zwracamy się z prośbą do Państwa o przekazanie 1% podatku od dochodów na rzecz UKS „Delfin”, na zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, obozy sportowe, imprezy kulturalno – wychowawcze:

Jak przeznaczyć 1% na rzecz UKS „Delfin”:

1. obliczyć 1% swojego podatku

2.  podać nazwę: Uczniowski Klub Sportowy „Delfin”,

3. wpisać numer KRS 0000272215

Z naszej strony możemy zapewnić, iż wszelkie środki, jakie zostaną nam przekazane zostaną w pełni wydatkowane na dofinansowanie i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

    Z wyrazami szacunku

                                                                                 Zarząd i członkowie Klubu

Ważniejsze działania UKS „Delfin” realizowane w minionych latach z pozyskanych środków:

1. sekcja pływacka (wyjazdy dwa razy w tygodniu w godz. 6:30 do 7:30 – wyjazdy dla średnio 20 dzieci)

2. sekcja tenisa stołowego (zajęcia raz w tygodniu)

3. sekcja aerobiku (zajęcia dwa razy w tygodniu)

4. sekcja narciarska ( w sezonie zimowym)

5. organizacja imprez sportowo – kulturalnych(stałe pozycje) :

- IX Otwarty Turniej Tenisa Stołowego

- VII Mistrzostwa Pływackie

- II Otwarty Wyścig Rowerowy

- IV Festyn z okazji Dnia Dziecka - Piknik pod hasłem „Ratując innych ratujesz siebie”

6. Wyremontowanie i stworzenie Świetlicy Klubowej.

7. Stworzenie sali informatycznej i sali korekcyjnej.

8. Działalność profilaktyczno – wychowawcza.

9. Współpraca z Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Punktem Pomocy Przedmedycznej  w Nowym Sączu.

Zapraszamy na stronę www.zsswiniarsko.chelmiec.iap.pl