Święto Patrona Szkoły

  ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY i DEN

10.10.2019 r. - czwartek

Kl. 0 zgodnie z podziałem godzin (w tym udział w ślubowaniu kl. I i obchodach Święta Patrona Szkoły i DEN)

Kl. I – III od 9.00 do 11.30

godz. 9.00 do ok. 9.50 – ślubowanie klas I szkoły podstawowej połączone z obchodami DEN i Dniem Patrona Szkoły  – hala sportowa

9.50 – 10.20 spotkanie z wychowawcami w salach - kl. Ia s. 6; Ib s. 4; Ic s. 2; IIa s. 10; IIb s. 9; IIIa s.3 ; IIIb s. 11

godz. 10.30 – Msza Św. z okazji Święta Patrona Szkoły i DEN

 

Kl. IV – VIII od 10.20 do 12.30

godz. 10.20  zbiórka przed szkołą – sprawdzenie obecności i przejście do kościoła

godz. 10.30 – Msza Św. z okazji Święta Patrona Szkoły i DEN

godz. 11.30 – akademia z okazji DEN i Święta Patrona Szkoły

Od godz. 17.00 do 20.00 kiermasz Jerzego (uczniowie pomagający przy Kiermaszu pod opieką wychowawców, pozostałe dzieci pod opieką rodziców).

Świetlica czynna od 6.15 do 16.45 - zgodnie z podziałem godzin.

 

14.10.2019 r. – poniedziałek

Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.

Świetlica czynna od 6.15 do 16.45 - zgodnie z podziałem godzin.