2018.10.16 Bezpieczeństwo w Szkole Podstawowej w Świniarsku

Bezpieczeństwo priorytetem w  Szkole Podstawowej w Świniarsku

 Na zaproszenie pedagog Małgorzaty Surowiak w dniu 16.10.18 r. w SP w Świniarsku odbyło się spotkanie dzieci i młodzieży z przedstawicielami sądeckiej policji  podkom. Justyną Basiagą i sierż. szt Ryszardem Ogurkiem. Dzieci z klas młodszych realizowały program „Bezpieczna droga do szkoły”, uczyły się bezpiecznego korzystania z dróg. Zapoznały się również z zawodem policjanta pracującego w Wydziale Ruchu Drogowego w KMP   w Nowym Sączu. Uczniowie klas 4 realizowali program „Owce w sieci”, który dotyczył bezpieczeństwa w sieci i zapobieganiu cyberprzemocy. Młodzież klas 8 zapoznała się z odpowiedzialnością karną nieletnich oraz pracą policjanta. Zajęcia były prowadzone w bardzo atrakcyjny dla uczestników  sposób o czym świadczyło zainteresowanie uczniów i ich aktywny udział.

Galeria zdjęć

20181016_090136.jpg
20181016_090232.jpg
20181016_090234.jpg
20181016_090252.jpg
20181016_090332.jpg
20181016_090348.jpg
20181016_090502.jpg
20181016_090513.jpg
20181016_090736.jpg
20181016_090738.jpg