Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie plastycznym pt. "Mój patron - portret z atrybutem"

Zapraszamy do udziału

w szkolnym konkursie plastycznym

„Mój Patron – portret z atrybutem”

 

Cele konkursu:

- poznanie sylwetki swojego patrona,

- zapoznanie się z ikonografią dot. wybranego świętego i symboliki atrybutów jemu przypisanych,

- doskonalenie umiejętności plastycznych,

- stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich talentów plastycznych,

 

Konkurs przeznaczony dla wszystkich chętnych  uczniów klas IV – VIII.

Technika dowolna: akwarela, plakatówka, kredka, pastel, wycinanka, collage, techniki mieszane.

Format: kartka z bloku technicznego A3.

Prace należy składać do 22 listopada 2019r., do p. Barbary Ruchały.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.