SZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

„Master Opis: english.jpgLinguist”

 

Nauczyciele języka angielskiego zachęcają wszystkich uczniów do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego „Masterlinguist”, który odbędzie się 11 marca 2020 roku na holu szkolnym.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII.

Uczniowie, którzy uzyskali pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w Konkursie „Masterlinguist” otrzymają następujące nagrody:

a) dyplom;

b) nagroda rzeczowa;

c) celująca ocena cząstkowa z języka angielskiego.

 

Warunkiem uczestnictwa jest uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny śródrocznej z j. angielskiego oraz zgłoszenie się do nauczycieli koordynujących konkurs w szkole do dnia 28 lutego2020 roku.

Regulamin konkursu widnieje na gazetce ściennej na I i II piętrze w naszej szkole. Wszelkich informacji udzielają również organizatorzy konkursu:

pani Beata Maciuszek, pani Agnieszka Pietrzak i pani Justyna Bawełkiewicz.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

SHOW US WHAT YOU CAN DO!

Opis: grafika.jpg