Użyczenie komputerów

UŻYCZENIE KOMPUTERÓW – NAUCZANIE ZDALNE

        W związku z rozpoczęciem kolejnego naboru wniosków w ramach projektu Zdalna szkoła+ Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Świniarsku informuje,  że do dnia 14.05.2020 r. (środa)  do godz. 10 należy wypełnić poniższe dokumenty i przesłać je w formie skanu na adres mailowy szkoły: plabuda@chelmiec.pl, natomiast oryginały przesłanych na maila dokumentów należy dostarczyć do szkoły wrzucając je do skrzynki znajdującej się przy drzwiach wejściowych od strony kościoła w nieprzekraczalnym terminie do 15.05.2020 r. do godz. 10. Komputery zostają uczniom oddane w użyczenie. Po zakończeniu zdalnego nauczania sprzęt musi zostać przez uczniów zwrócony do szkoły.

 

                                                                       Z poważaniem

                                                                       mgr Paweł Łabuda

Pliki do pobrania:

1) Wniosek ws. użyczenia komputerów

2) Oświadczenie o dochodach

3) Oświadczenie o liczbie osób