2020.11.30 Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

Aleksandra Mosurek i Kacper Potoczek uczniowie Szkoły Podstawowej w Świniarsku stypendystami Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020 województwa małopolskiego.

 

To brzmi dumnie, gdy informacja, że jedynymi uczniami w powiecie nowosądeckim ze szkół podstawowych, którzy otrzymali stypendium MEN to Aleksandra Mosurek i Kacper Potoczek – uczniowie Szkoły Podstawowej w Świniarsku. Pod opieką pana mgr Stanisława Mosurka uczniowie w konkursach przedmiotowych, tematycznych, olimpiadach, a także w konkursach o zasięgu ogólnopolskim uzyskiwali tytuły laureata, finalisty. Gratulujemy zarówno uczniom, ich rodzicom, a także nauczycielom prowadzącym ich przez świat edukacji. Złożony wniosek o stypendium spotkał się z pełną aprobatą komisji, a tym samym Ministra Edukacji Narodowej za rok 2019/2020. Jeszcze raz gratulujemy.