Nauczanie hybrydowe

                                                  

Organizacja zajęć od dnia 17 maja 2021 r.

 Klasy IV – VIII – nauczanie hybrydowe – według planu od 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r.

Klasy I – VIII – nauczanie stacjonarne - według planu od 31 maja 2021 r. do 25 czerwca 2021 r.

 

Klasy przypisane do sal lekcyjnych