Schola szkolno-parafialna "Serduszka"

Schola szkolno-parafialna „Serduszka” przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Świniarsku rozpoczęła swoją działalność w marcu 2008 roku, podczas szkolnych rekolekcji. Byłam inicjatorką powstania tego dziecięcego zespołu. Pracuję jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej tutejszej szkoły. Ucząc  dzieci widzę jak śpiew ożywia i otwiera umysł każdego dziecka, także podczas modlitwy. Jako wychowanka ks. Proboszcza Pawła Tyrawskiego, dla którego śpiew był stałym elementem katechezy i każdego innego spotkania, traktuję śpiew kościelny z dużym szacunkiem.  Do dzisiaj mam już pożółkły śpiewnik, spisany odręcznie, na spotkaniach z ks. Pawłem Tyrawskim. To on zaraził mnie miłością do śpiewu kościelnego, myślę że nie tylko mnie. Na pierwszej stronie śpiewnika widnieje cytat :”Kto śpiewa, dwa razy się modli”. Ta myśl przyświecała mi, kiedy podjęłam się realizacji mego pomysłu. Opiekunem duchowym został ks. Stanisław Celusta wraz z ówczesnym proboszczem ks. Józefem Makowskim.

„Serduszka”, to grupa dzieci pełnych radości i zapału, otwartych na muzykę, śpiew. Nasza działalność od samego początku miała na celu ubogacanie śpiewem Eucharystii dla dzieci w niedzielę o godz. 11.00. Modląc się w ten sposób i służąc wiernym zgromadzonym na wspólnej modlitwie. Kolejne zadanie to nauka piosenek i pieśni religijnych, doskonalenie techniki śpiewania, zachęcanie do nauki gry na instrumentach. Także godne uczestniczenie w liturgii Eucharystycznej, integracja dzieci ze sobą, pomaganie im w odnalezieniu  miejsca w życiu, dostrzeganie rzeczy ważnych i pogłębianie sensu życia z Bogiem.

Na początku schola liczyła 22 osoby, czyli tyle ile gromada zuchowa "Pomocne Serduszka". Potem dołączyły do nas starsze koleżanki, które wniosły do zespołu pewność siebie, obycie ze sceną i nowy repertuar. Od samego początku przygrywał nam Piotrek Szczygieł, który z każdym występem miał coraz to ciekawsze pomysły na nowe aranżacje muzyczne do piosenek. Później miejsce Piotrka zajął Paweł, a aktualnie próbuje przygrywać Marysia. Nasze spotkania odbywają się w szkole, w ramach pozalekcyjnych zajęć umuzykalniających. Schola często występuje na terenie szkoły, ubogacając swoim śpiewem różne imprezy okolicznościowe. Jednak nasz priorytet to przede wszystkim śpiew na chwałę Panu, radość, zabawa i zadowolenie, że robimy coś naprawdę ważnego.

Aktualny proboszcz ks. Zbigniew Kożuch docenia naszą działalność, często chwali, zachęca do nauki nowych pieśni. Stara się także, aby dzieci były nagradzane, fundując corocznie wycieczki. Pamięta o nas także dyrektor szkoły Paweł Łabuda, który przez wiele lat sam prowadził podobną działalność na terenie swojej rodzinnej parafii.

Schola cieszy się niezwykłą popularnością zarówno wśród dzieci jak i rodziców. Przynależność do grupy traktują jako wyróżnienie. Dlatego we wrześniu 2010r., 2014r., kiedy pracowałam w kl.0  oraz w 2018r. w kl. I wznawiałam nabór wśród najmłodszych dzieci, 5 i 6, 7-letnich. Z roku na rok odchodzą absolwenci Gimnazjum, po których zawsze pozostaje pustka i poczucie straty. Jednak pojawiają się nowe Serduszka, które z czasem tę pustkę wypełniają. A śpiew pełen radości i miłości dla Boga trwa.....................................

Próby

Schola to nie tylko śpiew podczas mszy, ale też ciężka i czasami żmudna praca poza nią. Aby uczyć się nowych pieśni i piosenek spotykamy się w każdy wtorek o 14.00 w sali nr 4. Ćwiczymy także przed mszą niedzielną od 10.30.

opiekunka grupy: Edyta Szczygieł

Schola "Serduszka" rok szkolny 2018/2019

 1. Gabriela Bodziony
 2. Iwona Cięciel
 3. Agnieszka Krupa
 4. Kamila Król
 5. Paulina Kubacka
 6. Karolina Lach
 7. Julia Wójs
 8. Michał Kalarus
 9. Magdalena Mucha
 10. Klaudia Ciapała
 11. Maria Szczygieł
 12. Zuzanna Żelazko
 13. Natalia Knurowska
 14. Izabela Kubacka
 15. Katarzyna Pasiut
 16. Anastazja Mężyk
 17. Nikola Górowska
 18. Kamila Padula
 19. Julia Twardy
 20. Dominika Pasikowska
 21. Aleksandra Ruchała
 22. Wiktoria Faron
 23. Paulina Gorczyca
 24. Daria Fałowska
 25. Natalia Cięciel
 26. Ewelina Potoczek
 27. Tomasz Twardy

Małe"Serduszka"

Przygotowują się do złożenia obietnicy:)