Aktualności

Informacja dla Rodziców

01.06.2021 | Aktualności

Dzień 4 czerwca 2021 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Szkoła zapewnia w tym dniu zajęcia opiekuńcze. Świetlica czynna zgodnie z podziałem godzin.

Autor: cms0d44c8 |