Rekrutacja - dokumenty

 

REKRUTACJA 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świniarsku ogłasza zapisy dzieci

na rok szkolny 2021/2022:

 

* do oddziału przedszkolnego - obowiązkowo dzieci 6 letnie z rocznika 2015; rodzice dzieci 4 i 5 letnich (z rocznika 2017 i 2016) mogą złożyć wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego;

* do klasy pierwszej szkoły podstawowej - obowiązkowo dzieci 7 letnie z rocznika 2014.

 

Wymagane druki można pobrać ze strony internetowej szkoły lub z sekretariatu szkoły.

 

Zapisów dzieci można dokonywać w sekretariacie szkoły

codziennie w godz. 7.15 do 14.00 od 15 lutego do 12 marca 2021r.


1) Szczegółowy harmonogram zapisów dzieci na rok szkolny 2021/2022 <<<pobierz>>>

2) Wymagane dokumenty:

     a) Oddział przedszkolny

          *oświadczenie do oddziału przedszkolnego

          *potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

          *wniosek przyjęcia do oddziału przedszkolnego

          *deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej

          *oświadczenie - wielodzietność

     b) Szkoła Podstawowa kl. I

          *oświadczenie rodzica kandydata do klasy I SP 

          *potwierdzenie woli zapisu dziecka do kl. I SP

          *wniosek o przyjęcie do kl. I SP

          *zgłoszenie do kl. I SP

          *wniosek - religia

 

     c) Szkoła Podstawowa

        *podanie o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej

        *wniosek - religia