Zebranie

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją epidemiologiczną informuję, iż spotkania z Rodzicami odbędą się w systemie on-line zgodnie z poniższym harmonogramem.  Zebrania odbędą się na platformie Teams, gdzie logują się Państwo przez konto swojego dziecka przez zakładkę zajęcia z wychowawcą. W klasach I-III przez wskazaną przez wychowawcę klasy zakładkę. Zgodnie z harmonogramem najpierw odbędzie się zebranie ogólne ze wszystkimi Rodzicami z klasy z wychowawcą, a następnie już indywidualne zgodnie z informacją przekazaną przez wychowawcę klasy. Proszę o udział w tych zebraniach, gdyż są one związane ze zbliżającym się końcem pierwszego półrocza nauki.

 

Harmonogram zebrań on-line z Rodzicami:

 

14.12.2020 r. poniedziałek

kl. Ia i kl. Ib        - godz. 17.00 do 17.30

kl. IVa i kl. IVb   - godz. 17.45 do 18.15

kl. Va i kl. Vb     - godz. 18.30 do 19.00

 

15.12.2020 r. wtorek

kl. IIa, IIb  i kl. IIc        - godz. 17.00 do 17.30

kl. IIIa i kl. IIIb            - godz. 17.45 do 18.15

kl. VIa i kl. VIb            - godz. 18.30 do 19.00

 

16..12.2020 r. środa

kl. VIIa, VIIb  i kl. VIIc        - godz. 17.00 do 17.30

kl. VIIIa                             - godz. 17.45 do 18.15

 

W w/w godzinach nauczyciele uczący w poszczególnych klasach
są do dyspozycji rodziców.

                                                                                                            Z poważaniem

                                                                                                          mgr Paweł Łabuda

                                                                                                        Dyr. SP w Świniarsku