Zebranie

W dniu 23.01.2020 r. (czwartek) odbędzie się

obowiązkowe zebranie z Rodzicami kl. I-III i IV-VIII

 

godz. 17.00 – 18.00 – spotkanie z wychowawcami  klas I – III SP

godz. 18.00 – 19.00 – spotkanie z wychowawcami i nauczycielami klas IV-VIII

W kl. 8 omówienie wyników próbnego egzaminu OKE i poinformowanie uczniów

oraz ich rodziców o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty