Ogłoszenia Dyrekcji

 

 

Informacja dla rodziców

Forma kontaktu nauczyciela z rodzicem, uczniem.

W związku z sytuacją wprowadzenia stanu epidemii w kraju, a także rozporządzeniem ministra MEN z dn. 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pragnę poinformować Państwa o formach kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami. Obowiązująca forma rozpoczyna się z dniem 25 marca 2020r.

Główną formą kontaktu z Państwem pozostaje Dziennik elektroniczny i droga meilowa.

Oprócz tego mogą Państwo kontaktować się z nauczycielem (oraz nauczyciel z Państwem i uczniem) poprzez telefon, widomości tekstowe, a także inne platformy internetowe, które będą dostępne i o których zostaną Państwo poinformowani.

Pragnę także zaznaczyć, iż zarówno dyrekcja, jak i nauczyciele oraz pedagog szkolny jest do Państwa dyspozycji w ramach nauczania zdalnego.

Organizacja kształcenia na odległość.

Mając na uwadze trudności wynikające z nauczania zdalnego oraz nową sytuację dla Państwa i uczniów, wprowadzam z dniem 25 marca 2020 r. do odwołania zmiany w tygodniowym rozkładzie zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Świniarsku. Zmiany związane są z ilością realizowanych godzin z poszczególnych przedmiotów w ramach tygodnia pracy. Liczba godzin dydaktycznych w dniu dla Państwa dzieci została zmniejszona. Każdy z nauczycieli zweryfikował dotychczasowy program nauczania i dostosował go do wybranych metod i form kształcenia na odległość.

Nadmieniam także, że wszelkie pojawiające się zmiany związane ze zdalnym nauczaniem będą przekazywane do Państwa poprzez stronę szkoły bądź poprzez wychowawcę klasy.

Sposób monitorowania i sprawdzania wiedzy ucznia.

W myśl rozporządzenia MEN z dn. 20 marca 2020 r. pragnę poinformować Państwa o monitorowaniu i sprawdzaniu wiedzy oraz postępów w nauce Państwa dzieci.

Uczniowie będą otrzymywać podczas nauczania zdalnego oceny za:

-  wykonanie zleconych referatów,

-  wypowiedzi pisemne, testy,

-  notatki, rozwiązane ćwiczenia,

-  za prace przesłane w formie załączników (m.in. zdjęć, prac plastycznych, itp.),

-  karty prac.

Karty pracy, dłuższe formy wypowiedzi, rysunki, wytwory plastyczno – techniczne, itp. uczniowie gromadzą w teczce ucznia. - prace do wglądu po powrocie do szkoły.

Krótkie karty pracy, zadania, prace przesłane w formie załączników (m.in. zdjęć, prac plastycznych, itp.). – przesłane jako zwrotna informacja na maila nauczyciela – będą oceniane na bieżąco.

Tym samym proszę mieć także świadomość, że nauczyciele będą mieć na uwadze aktywność i zaangażowanie Państwa dzieci do pracy, tworzenia referatów (własnymi słowami – bez wklejania z Internetu), wykonywania poleceń, rozwiązywania zadań, ćwiczeń.

Mając na uwadze trudności zarówno dla Państwa, jak i uczniów, ale i nauczycieli proszę o wyrozumiałość i wspólne podejmowanie działań na rzecz efektywności i ważności uczenia się nie tylko dla ocen, ale przede wszystkim dla dobra przyszłości Państwa dziecka, a naszego ucznia.

Z poważaniem

                                                                                            mgr Paweł ŁabudaSzanowni Rodzice, drodzy uczniowie.
W związku z sytuacją związaną z koronowirusem, a tym samym z wprowadzeniem nauczania "zdalnego" informuję, iż od 23 marca 2020 r. nauczyciele naszej szkoły będą realizować podstawę programową zgodnie z rozkładem zajęć, który obowiązuje w naszej szkole. Nauczyciele będą przesyłać materiały związane ze swoimi przedmiotami w godzinach, w których w danym dniu uczniowie mają z tym nauczycielem lekcje. W związku z powyższym prosimy Państwa o zaangażowanie, wyrozumiałość i wsparcie swoich dzieci w realizację zajęć, materiałów dydaktycznych.

Przypominam także w ramach odpowiedzialności za siebie i innych o pozostaniu uczniów w domu. W razie pytań, sugestii proszę o kontakt z wychowawcą klasy poprzez dziennik elektroniczny.

Z poważaniem
mgr Paweł Łabuda
Dyr. SP w Świniarsku

 


 

 

Warszawa, 11 marca 2020 roku

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich
i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych
i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń,
  w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

 

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej