Harmonogram

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W DNIU 10.04.2019 r. – środa

 

Klasy III a i III b  egzamin gimnazjalny – zbiórka pod wyznaczonymi salami godz. 8.30.

Klasy 0  według podziału godzin.

Świetlica czynna od 6.15 do 16.45 - według podziału godzin.

Biblioteka - według podziału godzin.

Pedagog - według podziału godzin.

Klasy I - III - 4 lekcje   1 zmiana od 8.00 do 11.20 (Ib, IIb, IIIa); 2 zmiana (Ia, IIa, IIIb) od 11.35 do 14.50

Klasy IV - VIII - 6 lekcji od 8.00 do 13.10

 

Harmonogram zajęć dla klas I-VIII

 

kl. Ia sala nr 4  od 11.35 do 14.50                                         kl. Ib sala nr 4  od 8.00 do 11.20

1l. rel.     ks. Stachoń                                                               1l. zaj.   p. Konstanty

2l. zaj.     p. Szczygieł                                                              2l. zaj.   p. Konstanty

3l. zaj.     p. Szczygieł                                                              3l. zaj.   p. Konstanty

4l. zaj.     p. Szczygieł                                                              4l. . rel.  ks. Stachoń

 

 

kl. IIa sala nr 2 od 11.35 do 14.50                                       kl. IIb sala nr 2  od 8.00 do 11.20

1l. zaj.         p. Jonakowska-Żal                                             1l. zaj.    p. Szałasz

2l. j. ang.     p. Bawełkiewicz                                                 2l. zaj.    p. Szałasz

3l. zaj.         p. Jonakowska-Żal                                              3l. zaj.    p. Szałasz

4l. zaj.         p. Jonakowska-Żal                                             4l. zaj.    p. Szałasz

 

 

kl. IIIa sala nr 6   od 8.00 do 11.20                                     kl. IIIb sala nr 6  od 11.35 do 14.50

1l. zaj.     p. Potoczek                                                             1l. zaj.    p. Ledniowska

2l. zaj.     p. Potoczek                                                             2l. rel.     ks. Kożuch

3l. zaj.     p. Potoczek                                                             3l. zaj.    p. Ledniowska

4l. rel.     ks. Kożuch                                                               4l. zaj.    p. Ledniowska

 

kl. IVa sala nr  7  od 8.00 do 13.10                                     kl. IVb   sala nr 8   od 8.00 do 13.10

1l. j. ang.      p. Pietrzak  (gr.)                                                1l. j. ang.      p. Maciuszek (gr.)

2l. j. pol.       p. Kędroń                                                          2l. mat.         p. Kuciel

3l. mat.      p. Lorek                                                               3l. j.pol.         p. Kędroń

4l. rel.          ks. Kożuch                                                         4l. mat.         p. Kuciel

5l. mat.         p. Kuciel                                                            5l. rel.           ks. Kożuch

6l. j. ang.      p. Pietrzak  (gr.)                                                6l. j. ang.      p. Maciuszek (gr.)

 

kl. Va    sala nr 16   od 8.00 do 13.10                                  kl. Vb    sala nr 14  od 8.00 do 13.10

1l. j. pol.      p. Łojek                                                               1l. j. pol.       p. Górowska

2l. j. pol.      p. Łojek                                                               2l. j. pol.       p. Górowska

3l. muz.       p. Górowska                                                       3l. rel.           ks. Siemek

4l. his.         p. Kędroń                                                            4l. hist.          p. Mosurek

5l. j. ang.     p. Bawełkiewicz (gr)                                           5l. j. ang.       p. Pietrzak (gr)

6l. geogr.     p. Zbieg                                                               6l.  mat.         p. Kuciel

 

kl. Vc  sala nr 17    od 8.00 do 13.10                                     kl. VIa sala  nr 10  od 8.00 do 13.10

1l. geogr.      p. Zbieg                                                               1l. mat.        p. Kuciel

2l. rel.          ks. Siemek                                                            2l. j. ang.     p. Bawełkiewicz

3l. j. pol.      p. Łojek                                                                 3l. hist.        p. Mosurek

4l. j. pol.      p. Łojek                                                                 4l. j. pol.      p. Górowska

5l. j. ang.     p. Maciuszek (gr.)                                                 5l. j. pol.      p. Górowska

6l. mat.        p. Lorek                                                                6l.  rel.         ks. Siemek

 

kl. VIIa  sala nr 11    od 8.00 do 13.10

1l. j. pol.      p. Kędroń

2l. hist.        p. Mosurek

3l. mat.        p. Kuciel

4l. j. ang.     p. Pietrzak/p. Maciuszek (gr.)

5l. rel.          ks. Siemek

6l. muz.        p. Górowska

 

kl. VIIIa  sala nr 9   od 8.00 do 13.10                                  kl. VIIIb  sala nr 13  od 8.00 do 13.10

1l. mat.        p. Lorek                                                               1l. hist.         p. Mosurek

2l. j. ang.     p. Pietrzak (gr.)                                                    2l. j. ang.      p. Maciuszek (gr.)

3l. j. ang.     p. Pietrzak (gr.)                                                    3l. j. ang.      p. Maciuszek (gr.)

4l. j. niem.    p. Bawełkiewicz                                                  4l. mat.          p. Lorek

5l. j. pol.       p. Łojek                                                               5l. mat.          p. Lorek

6l. hist.         p. Mosurek                                                          6l.  j. pol.     p. Łojek

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W DNIU 11.04.2019 r. – czwartek

 

Klasy III a i III b  egzamin gimnazjalny – zbiórka pod wyznaczonymi salami godz. 8.30.

Klasy 0  według podziału godzin.

Świetlica czynna od 6.15 do 16.45 - według podziału godzin.

Biblioteka - według podziału godzin.

Pedagog  – nauczyciel oddelegowany do pracy w Zespole Nadzorującym.

Klasy I - III - 4 lekcje   1 zmiana od 8.00 do 11.20 (Ib, IIb, IIIb); 2 zmiana (Ia, IIa, IIIa) od 11.35 do 14.50

Klasy IV - VIII - 6 lekcji od 8.00 do 13.10

 

Harmonogram zajęć dla klas I-VIII

 

kl. Ia sala nr 4  od 11.35 do 14.50                                         kl. Ib sala nr 4  od 8.00 do 11.20

1l. j. ang.         p. Bawełkiewicz                                                1l. zaj.         p. Konstanty

2l. rel.             ks. Stachoń                                                         2l. zaj.        p. Konstanty

3l. zaj.             p. Szczygieł                                                        3l. j. ang.    p. Bawełkiewicz

4l. zaj.             p. Szczygieł                                                        4l. . rel.       ks. Stachoń

 

kl. IIa sala nr 2 od 11.35 do 14.50                                        kl. IIb sala nr 2  od 8.00 do 11.20

1l. rel.            ks. Stachoń                                                           1l. zaj.        p. Szałasz

2l. zaj.           p. Jonakowska-Żal                                                2l. zaj.        p. Szałasz

3l. zaj.           p. Jonakowska-Żal                                                3l. zaj.        p. Szałasz

4l. zaj.           p. Jonakowska-Żal                                                4l. j. ang.    p. Bawełkiewicz

 

kl. IIIa sala nr 6   od 11.35 do 14.50                                   kl. IIIb sala nr 6  od 8.00 do 11.20

1l. rel.             ks. Kożuch                                                      1l. j. ang.         p. Bawełkiewicz

2l. zaj.             p. Potoczek                                                     2l. rel.            ks. Kożuch

3l. zaj.             p. Potoczek                                                      3l. zaj.           p. Ledniowska

4l. rel.             p. Potoczek                                                      4l. zaj.            p. Ledniowska

 

kl. IVa sala nr  7  od 8.00 do 13.10                                       kl. IVb   sala nr 8   od 8.00 do 13.10

1l. hist.            p. Kędroń                                                          1l. mat.                   p. Kuciel

2l. j. pol.         p. Kędroń                                                           2l. j. ang.            p. Bawełkiewicz

3l. j. pol.         p. Kędroń                                                           3l. rel.                 ks. Kożuch

4l. rel.             ks. Kożuch                                                         4l. j. pol.                p. Kędroń

5l. mat.            p. Kuciel                                                            5l. j. pol.                p. Kędroń

6l. mat.            p. Kuciel                                                             6l. tech.               p. Mrzygłód

 

kl. Va    sala nr 16   od 8.00 do 13.10                                   kl. Vb    sala nr 14  od 8.00 do 13.10

1l. geogr.          p. Zbieg                                                        1l. biol.                p. Sałamacha

2l. mat.             p. Kuciel                                                       2l. geogr.             p. Zbieg

3l. tech.            p. Mrzygłód                                                  3l. mat.                 p. Kuciel

4l.  j. pol.          p. Łojek                                                        4l. tech.                 p. Mrzygłód

5l. j. pol.           p. Łojek                                                        5l.   mat.                p. Lorek

6l. j. ang.          p. Bawełkiewicz (gr)                                    6l.  j. ang.               p. Pietrzak (gr)

 

kl. Vc  sala nr 17  od 8.00 do 13.10                                    kl. VIa    sala nr 10  od 8.00 do 13.10

1l. j. pol.         p. Łojek                                                         1l. j. ang.  p. Pietrzak/p. Maciuszek (gr.)

2l. biol.           p. Sałamacha                                                2l. j. ang. p. Pietrzak/p. Maciuszek (gr.)

3l. mat.            p. Lorek                                                         3l. przyr.                  p. Zbieg

4l. mat.            p. Lorek                                                         4l. mat.                    p. Kuciel

5l. geogr.        p. Zbieg                                                          5l. zaj. tech.             p. Mrzygłód

6l. j. ang.         p. Maciuszek (gr.)                                          6l.  j. pol.                p. Łojek

 

kl. VIIa  sala nr 11    od 8.00 do 13.10

1l. mat.               p. Mrzygłód

2l. mat.               p. Mrzygłód

3l. j. ang.           p. Pietrzak/p. Maciuszek (gr.)

4l.  fiz.              p. Sałamacha

5l. biol.             p. Sałamacha

6l. j.pol.            p. Kędroń

 

kl. VIIIa  sala nr 9  od 8.00 do 13.10                                kl. VIIIb    sala nr 13  od 8.00 do 13.10

1l. rel.             ks. Kożuch                                                     1l. mat.                  p. Lorek

2l. mat.            p. Lorek                                                         2l. j. pol.                p. Łojek

3l. j. pol.         p. Łojek                                                          3l. biol.                  p. Sałamacha

4l. j. ang.         p. Pietrzak (gr.)                                              4l. j. ang.                p. Maciuszek (gr.)

5l. j. ang.         p. Pietrzak (gr.)                                              5l. j. ang.                 p. Maciuszek (gr.)

6l. biol.           p. Sałamacha                                                 6l.  geogr.                p. Zbieg

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W DNIU 12.04.2019 r. – piątek

 

Klasy III a i III b  egzamin gimnazjalny – zbiórka pod wyznaczonymi salami godz. 8.30.

Klasy 0  według podziału godzin.

Świetlica czynna od 6.15 do 16.15.

Biblioteka - według podziału godzin.

Pedagog  – nauczyciel oddelegowany do pracy w Zespole Nadzorującym.

Klasy I - III - 4 lekcje   1 zmiana od 8.00 do 11.20 (Ia, IIa, IIIb);

2 zmiana (Ib, IIb, IIIa) od 11.35 do 14.50

Klasy IV - VIII - 6 lekcji od 8.00 do 13.10

 

Harmonogram zajęć dla klas I-VIII

 

kl. Ia sala nr 4  od 8.00 do 11.20                                              kl. Ib sala nr 4  11.35 do 14.50

1l. zaj.             p. Szczygieł                                                        1l. zaj.         p. Konstanty

2l. zaj.             p. Szczygieł                                                        2l. zaj.         p. Konstanty

3l. zaj.             p. Szczygieł                                                        3l. zaj.         p. Konstanty

4l. zaj.             p. Szczygieł                                                        4l. zaj.         p. Konstanty

 

kl. IIa sala nr 2 od 8.00 do 11.20                                              kl. IIb sala nr 2  11.35 do 14.50

1l. zaj.           p. Jonakowska-Żal                                                1l. zaj.        p. Szałasz

2l. zaj.           p. Jonakowska-Żal                                                2l. zaj.        p. Szałasz

3l. zaj.           p. Jonakowska-Żal                                                3l. zaj.        p. Szałasz

4l. zaj.           p. Jonakowska-Żal                                                4l. zaj.        p. Szałasz

 

 

kl. IIIa sala nr 6   od 11.35 do 14.50                                        kl. IIIb sala nr 6  od 8.00 do 11.20

1l. zaj.             p. Potoczek                                                         1l. zaj.       p. Ledniowska

2l. zaj.             p. Potoczek                                                          2l. zaj.       p. Ledniowska

3l. zaj.             p. Potoczek                                                          3l. zaj.       p. Ledniowska

4l. zaj.             p. Potoczek                                                          4l. zaj.       p. Ledniowska

 

kl. IVa sala nr  7  od 8.00 do 13.10                                       kl. IVb   sala nr 8   od 8.00 do 13.10

1l. hist.            p. Kędroń                                                             1l. rel.          ks. Kożuch

2l. j. ang.         p. Pietrzak (gr)                                                     2l. j. ang.      p. Maciuszek (gr)

3l. rel.             ks. Kożuch                                                           3l. mat.        p. Lorek

4l. j. pol.         p. Kędroń                                                             4l. muz.        p. Górowska

5l. j. pol.         p. Kędroń                                                             5l. j. ang.  p. Bawełkiewicz (całość)

6l. j. ang.        p. Bawełkiewicz (całość)                                     6l. j. pol.      p. Kędroń

 

kl. Va    sala nr 16   od 8.00 do 13.10                                  kl. Vb    sala nr 14  od 8.00 do 13.10

1l. j. ang.         p. Pietrzak (całość)                                        1l. geogr.                     p. Zbieg

2l. geogr.         p. Zbieg                                                         2l. biol.                       p. Sałamacha

3l. hist.            p. Kędroń                                                       3l. j. ang.                p. Pietrzak (całość)

4l.  j. ang.        p. Bawełkiewicz (gr)                                      4l. j. ang.                   p. Maciuszek (gr)

5l. muz.           p. Górowska                                                  5l.   geogr.                   p. Zbieg

6l. mat.            p. Lorek                                                         6l.  j. pol.                    p. Górowska

 

kl. Vc  sala nr 17    od 8.00 do 13.10                                   kl. VIa    sala nr 10  od 8.00 do 13.10

1l. j. pol.         p. Górowska                                                    1l. j. ang.           p. Maciuszek (całość)

2l. rel.             ks. Kożuch                                                      2l. j. pol.                    p. Górowska

3l. geogr.         p. Zbieg                                                          3l. j. pol.                    p. Górowska

4l. j. ang.         p. Pietrzak  (gr.)                                             4l. mat.                       p. Lorek

5l. mat.            p. Lorek                                                          5l. rel.                        ks. Siemek

6l. biol.           p. Sałamacha                                                   6l.  przyr.                   p. Zbieg

 

kl. VIIa  sala nr 11    od 8.00 do 13.10

1l. j. niem.       p. Bawełkiewicz

2l. j.pol.          p. Kędroń

3l. j. ang.         p. Maciuszek (całość)

4l.  biol.          p. Sałamacha

5l. fiz.             p. Sałamacha

6l. rel.             ks. Siemek

 

kl. VIIIa  sala nr 9     od 8.00 do 13.10                                kl. VIIIb  sala nr 13  od 8.00 do 13.10

1l. mat.            p. Lorek                                                            1l. biol.                    p. Sałamacha

2l. j. niem.       p. Bawełkiewicz                                                2l. mat.                  p. Lorek

3l. biol.           p. Sałamacha                                                    3l. j. niem.                p. Bawełkiewicz

4l. geogr.         p. Zbieg                                                            4l. rel.                     ks. Siemek

5l. j. ang.         p. Pietrzak (gr.)                                               5l. j. ang.                 p. Maciuszek (gr.)

6l. j. ang.         p. Pietrzak (gr.)                                              6l.  j. ang.                 p. Maciuszek (gr.)

 

Podstrony