Plan zajęć

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świniarsku informuje, że od dnia 5.11.2018r. (poniedziałek) nastąpi zmiana długości przerw międzylekcyjnych (na podstawie jednogłośnie zaopiniowanego wniosku Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej).

 

 

 

PLAN LEKCJI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 <<<pobierz>>>

(PLAN LEKCJI MOŻE ULEC ZMIANIE)