RADA RODZICÓW

Skład Prezydium Rady Rodziców:

·      przewodniczący – p. Paweł Tokarz

·      wiceprzewodnicząca – p. Jolanta Potoczek

·      skarbnik – p. Józefa Koza

·      sekretarz – p. Angelika Poręba

·      członek – p. Anna Bocheńska

Członkowie Rady Rodziców

Lp.

klasa

 nazwisko i imię rodzica

 1.

0a

Jodłowska Magdalena

 2.

0b

Poręba Angelika

 3.

0c

Piotrowska Iwona

 4.

Ia

Drzyzga Beata

 5.

Ib

Bodziony Agnieszka

 6.

IIa

Bocheńska Anna

 7.

IIb

Lewicka Katarzyna

 8.

IIIa

Szczurek Magdalena

 9.

IIIb

Kmak Rafał

10

IVa

Potoczek Jolanta

 11.

IVb

Głuc Sylwia

 12.

Va

Orzeł Robert

 13.

Vb

Konstanty Dariusz

 14.

Vc

Król Beata

 15.

VIa

 Tokarz Paweł

 16.

VIIa

Bednarek Dorota

 17.

VIIIa

Koza Józefa

 18.

VIIIb

Tokarczyk Marzena

 19.

IIIaG

Klag Danuta

 20.

IIIbG

Mosurek Stanisław