RADA RODZICÓW

Skład Prezydium Rady Rodziców:

·      przewodnicząca – p. Anna Mężyk

·      wiceprzewodniczący – p. Paweł Tokarz

·      skarbnik – p. Paweł Piszczek

·      sekretarz – p. Angelika Poręba

·      członek – p. Beata Drzyzga

·      członek – p. Jolanta Potoczek

 

 

Członkowie Rady Rodziców

 

Lp.

Klasa

Nazwisko i imię rodzica

1.

0a

Janur Sromek Beata

 2.

0b

Janik Iwona

 3.

0c

Świerk Krzysztof

 4.

Ia

Grzegorzek Małgorzata

 5.

Ib

Poręba Angelika

 6.

Ic

Fałowska Sylwia

 7.

IIa

Drzyzga Beata

 8.

IIb

Bodziony Pasiut Agnieszka

 9.

IIIa

Homoncik Joanna

10

IIIb

Lewicka Katarzyna

 11.

IVa

Krupa Wiesława

 12.

IVb

Kmak Rafał

 13.

Va

Potoczek Jolanta

 14.

Vb

Kaim Agnieszka

 15.

VIa

Mężyk Anna

 16.

VIb

Pasiut Urszula

 17.

VIc

Piszczek Paweł

 18.

VIIa

Tokarz Paweł

 19.

VIIIa

Żelazko Iwona