Samorząd

         W dniu 15 września 2021 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedziła je tygodniowa kampania, podczas której uczniowie mogli zapoznać się z kandydaturami swoich kolegów i koleżanek. Na holu szkolnym pojawiły się plakaty wyborcze, ulotki oraz baloniki, na których kandydaci prezentowali siebie oraz swoje postulaty. Jak co roku, głosowaniu na członków SU towarzyszyło mnóstwo emocji.

Zgodnie z Protokołem Samorządu Uczniowskiego z dnia 15 września 2021 r. poniżej wyniki:

Skład SU na rok szkolny 2021/2022 przedstawia się następująco:

 

PRZEWODNICZĄCY:                  Nikola Górowska kl.VIIIa

ZASTĘPCA PRZEW:                     Nadia Świerk kl.VIIb       

SKARBNIK:                                  Dawid Kleszyk kl.VIb

SEKRETARZ:                                Izabela Kubacka kl.VIIIb

 

Członkowie SU: 

Strzymczok Jakub kl.Vb

Ciapała Natalia kl.VIIa

Głuc Nikodem kl.VIIb

Majda Weronika kl.VIIIc

Kotas Ewelina kl.VIIIa

Plata Maksymilian kl.VIa

 Opiekunowie SU:

Pani mgr Bawełkiewicz Justyna

Pani mgr Jonakowska-Żal Ewa

Pani mgr Agnieszka Pietrzak