Samorząd

W dniu 14 września 2018r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wybory poprzedziła tygodniowa kampania, podczas której uczniowie mogli zapoznać się z kandydaturami swoich kolegów. Na holu szkolnym pojawiły się plakaty wyborcze,  na których kandydaci prezentowali siebie oraz swoje postulaty. Jak co roku, głosowaniu na członków SU towarzyszyło mnóstwo emocji.  Skład SU na rok szkolny 2018/2019 przedstawia się następująco:

 

PRZEWODNICZĄCY:   Paulina Kubacka kl. VIII a

ZASTĘPCA PRZEW:     Nikola Górowska kl. V a

SKARBNIK:                     Iwona Cięciel kl. VIII a

 

CZŁONKOWIE SU:      

                                                        Natalia Ciapała kl. 4 a

                                                        Izabela Kubacka kl. 5 b

                                                        Szymon Witecki kl. III b G

                                                        Michał Leszko kl. 6 a

                                                        Magdalena Mucha kl. VIII b

                                                        Fałowski Jakub kl. VIII b

                                                        Nieć Katarzyna kl. III a G

 

OPIEKUNOWIE SU:

                                                       mgr Katarzyna Kuciel

                                                       mgr Renata Sałamacha

                                                       mgr Agnieszka Pietrzak