KADRA

mgr Justyna Bawełkiewicz wychowawca klasy VIa, nauczyciel j. angielskiego, j. niemieckiego
mgr Beata Bukańska wychowawca klasy kl. IIIc, edukacja wczesnoszkolna
mgr Irena Ciężobka biblioteka, świetlica
mgr Ilona Dudczak nauczyciel j. polskiego
mgr Bartłomiej Fedko wychowawca klasy VIIIb, nauczyciel plastyki, wychowania fizycznego
mgr Justyna Górka nauczyciel wspomagający
mgr Anna Janur wychowawca klasy IIIb, edukacja wczesnoszkolna
mgr Ewa Jonakowska-Żal nauczyciel muzyki
mgr Joanna Kędroń wychowawca klasy VIIb, nauczyciel historii, j. polskiego
mgr Sylwia Klimczak wychowawca klasy 0a, edukacja wczesnoszkolna,
mgr Elżbieta Konstanty wychowawca klasy Ib, edukacja wczesnoszkolna, świetlica
ks. Łukasz Koznecki nauczyciel religii
ks. Zbigniew Kożuch nauczyciel religii
mgr Katarzyna Kuciel wychowawca klasy IVb, nauczyciel informatyki, matematyki
mgr Monika Ledniowska wychowawca klasy IIb, edukacja wczesnoszkolna, świetlica
mgr Dorota Leśniak wychowawca klasy 0a, edukacja wczesnoszkolna
mgr Tomasz Leśniak nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Joanna Lorek wychowawca klasy VIb, nauczyciel informatyki, matematyki
mgr Anna Łatka wychowawca klasy IIIa, edukacja wczesnoszkolna
mgr Paweł Łabuda nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Jolanta Łojek wychowawca klasy VIIIa, nauczyciel j. polskiego
mgr Beata Maciuszek wychowawca klasy VIIIc, nauczyciel j. angielskiego
mgr Teresa Mosurek wychowawca klasy 0b, edukacja wczesnoszkolna
mgr Stanisław Mosurek wychowawca klasy Va, nauczyciel historii, WDŻ, WOS
mgr Michał Mrzygłód wychowawca klasy IVa, nauczyciel EDB, informatyki, matematyki
Danuta Nowakowska nauczyciel religii edukacja wczesnoszkolna
mgr Agnieszka Pietrzak wychowawca klasy VIIa, nauczyciel j. angielskiego
mgr Bożena Potoczek wychowawca klasy IIa, edukacja wczesnoszkolna
mgr Barbara Ruchała nauczyciel plastyki, przyrody, techniki
mgr Renata Sałamacha nauczyciel biologii, chemii, fizyki, WDŻ
mgr Joanna Strojny-Gargula  nauczyciel fizyki
mgr Małgorzata Surowiak doradctwo zawodowe, pedagog
mgr Edyta Szczygieł wychowawca klasy Ia, edukacja wczesnoszkolna
mgr Barabara Witecka wychowawca klasy Vb, nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Lidia Zbieg nauczyciel geografii
mgr Alicja Zbozień świetlica