KADRA

 

mgr Justyna Bawełkiewicz wychowawca klasy Va, nauczyciel j. angielskiego, j. niemieckiego
mgr Beata Bukańska wychowawca klasy kl. IIc, edukacja wczesnoszkolna
mgr Irena Ciężobka biblioteka, świetlica
mgr Bartłomiej Fedko wychowawca klasy VIIb, nauczyciel plastyki, wychowania fizycznego
mgr Anna Janur wychowawca klasy IIb, edukacja wczesnoszkolna
mgr Ewa Jonakowska-Żal nauczyciel muzyki
mgr Joanna Kędroń wychowawca klasy VIb, nauczyciel historii, j. polskiego
mgr Elżbieta Konstanty wychowawca klasy IIIb, edukacja wczesnoszkolna
ks. Zbigniew Kożuch nauczyciel religii
mgr PaulinaKrok nauczyciel j. polskiego
mgr Katarzyna Kuciel wychowawca klasy VIIIa, nauczyciel informatyki, matematyki
mgr Monika Ledniowska wychowawca klasy Ib, edukacja wczesnoszkolna
mgr Dorota Leśniak wychowawca klasy 0a, edukacja wczesnoszkolna, świetlica
mgr Tomasz Leśniak nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Joanna Lorek wychowawca klasy Vb, nauczyciel informatyki, matematyki
mgr Anna Łatka wychowawca klasy IIa, edukacja wczesnoszkolna
mgr Paweł Łabuda nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Jolanta Łojek wychowawca klasy VIIa, nauczyciel j. polskiego
mgr Beata Maciuszek wychowawca klasy VIIc, nauczyciel j. angielskiego
mgr Teresa Mosurek wychowawca klasy 0b, edukacja wczesnoszkolna
mgr Stanisław Mosurek wychowawca klasy IVa, nauczyciel historii, WDŻ, WOS
mgr Michał Mrzygłód nauczyciel EDB, informatyki, matematyki
mgr Agnieszka Pietrzak wychowawca klasy VIa, nauczyciel j. angielskiego
mgr Bożena Potoczek wychowawca klasy Ia, edukacja wczesnoszkolna
mgr Barbara Ruchała nauczyciel plastyki, przyrody, techniki
mgr Renata Sałamacha nauczyciel biologii, chemii, fizyki, WDŻ
ks. Piotr Siemek nauczyciel religii
mgr Małgorzata Surowiak doradctwo zawodowe, pedagog
mgr Edyta Szczygieł wychowawca klasy IIIa, edukacja wczesnoszkolna
mgr Barabara Witecka wychowawca klasy IVb, nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Lidia Zbieg nauczyciel geografii