Szkoła Bezpiecznego Internetu

 

SZKOŁA BEZPIECZNEGO INTERNETU

 

INTERNET to wspaniały wynalazek, skarbnica wiedzy, narzędzie komunikacji i edukacji. Globalna sieć stwarza wiele nowych możliwości i korzyści, jednak jego niewłaściwe i nieodpowiednie wykorzystanie może nieść ze sobą wiele zagrożeń. Dzieci narażone są na szkodliwe treści, takie jak: przemoc, wulgarność, nienawiść, kradzieże, pornografia czy hazard. Dlatego też szkoła podjęła walkę z niebezpieczeństwami i zagrożeniami ze strony Internetu.

§         dn. 27.11.2009 r. szkoła rozpoczęła starania o Certyfikat Szkoły Bezpiecznego   Internetu,

§         dn. 30.11.2009 r. odbyły się zajęcia z panią policjant (asp. szt. Beata Fróhlich ),

§         w pracowni informatycznej powstała gazetka na temat zagrożeń w sieci Internet,

§         w grudniu 2009 r. na lekcjach informatyki był realizowany program   3…2…1… - Internet

§         w lutym na godzinach wychowawczych w szkole zostały przeprowadzone ankiety na temat zagrożeń w sieci Internet                                               << analiza ankiety >>

§         dn. 01.03.2010 r. odbyło się dla Grona Pedagogicznego i Rodziców, szkolenie dotyczące Internetu prowadzone przez panią polcjant asp. szt. Beatę Frohlich - koordynator do spraw bezpieczeństwa,  <<zdjęcia>>

§         w kwietniu została wydana gazetka szkolna w całości poświęcona zagadnieniom związanym z Internetem 

§         w pracowni informatycznej powstała gazetka na temat cyberprzemocy - - - więcej informacji na ten temat można przeczytać na stronie  internetowej www.dzieckowsieci.pl

 DNIA 31.03.2010 SZKOŁA OTRZYMAŁA (NA  III LATA) CERTYFIKAT

"SZKOŁY BEZPIECZNEGO INTERNETU"

 

  Informacje o wszystkich działaniach podejmowanych w Zespole Szkół w Świniarsku w ramach    

  projektu znajdują się na stronie www.szkolabezpiecznegointernetu.pl

 

K.K.