Informacje


Informacja dla rodziców

               Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Świniarsku, informuje iż zajęcia na basenie w ramach wychowania fizycznego dla klas III SP oraz dla klasy VI a odbywać się będą od dnia 16 września 2019 r. Do tego czasu zajęcia będą na hali sportowej – obowiązuje strój sportowy.

 

Informacja dla Rodziców

 

W dniu 6 czerwca 2019 r. (czwartek) nie będzie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych.

Zajęcia będą odbywać się zgodnie  z podziałem godzin.

W dniu 12 czerwca 2019 r. – środa – Święto Patrona Szkoły:

  • dla uczniów klas IV-VIII i III gimnazjum – Rajd Szkolny
  • Szkoła Podstawowa - klasy IV – VI od 8.30 do 13.30

 

830-  zbiórka przed szkołą

845- 910 - przejazd autokarami do Rytra Szkoła

910- 950- przejście trasą: Rytro Szkoła – Roztoka Ryterska

1000- 1030- udział w polowej Mszy Świętej

1030- 1210- udział w konkurencjach sportowych, pieczenie kiełbasek

1215- 1300- zejście do Rytra PKP

1305- 1330- powrót do Świniarska

 

  • Szkoła Podstawowa - klasy VII – VIII oraz kl III gimnazjum  7.50 – 13.00

 

750-  zbiórka przed szkołą

800- 825 - przejazd autokarami do Rytra PKP

825- 925 - przejście trasą: Rytro PKP – Roztoka Ryterska

930 - 950 - przygotowanie terenu do ogniska i konkurencji sportowych

1000- 1030- udział w polowej Mszy Świętej

1030- 1155- udział w konkurencjach sportowych, pieczenie kiełbasek

1200- 1230- zejście do Rytra Szkoła

1235- 1300- powrót do Świniarska

 

Uczniowie klas IV – VIII i III gimnazjum, którzy nie idą na Rajd mają zajęcia z wyznaczonymi nauczycielami od 8.00 do 12.20.

 

  • dla uczniów klas 0-III SP – program z okazji Święta Patrona Szkoły przygotowany przez nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  • Szkoła Podstawowa - klasy I – III od 9.00 do 11.00

 

  • oddziały przedszkolne wg planu (w tym udział w programie z okazji Święta Patrona Szkoły).

 

Świetlica będzie czynna od 6.15 do 16.45.


Nagrody Wójta Gminy Chełmiec

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Świniarsku informuję, iż do dnia 28 maja 2019 r. (wtorek) można składać w sekretariacie szkoły wypełniony wniosek o przyznanie uczniowi Nagrody Wójta Gminy Chełmiec w celu podpisania go przez Dyrektora szkoły i dostarczenia do Urzędu Gminy. Wniosek musi być wypełniony przez rodzica i wychowawcę.

Wnioski złożone po 28 maja 2019 r. rodzic będzie musiał dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Chełmiec najpóźniej do 31 maja 2019 r.

 

Kryteria ubiegania się o Nagrodę Wójta Gminy Chełmiec:

a) uczeń, który osiągnął znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach wiedzy – zdobył tytuł finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub ogólnopolskim, 

b)uczeń, który wyróżnił się poprzez zajęcie I – III miejsca w turniejach i rozgrywkach sportowych na szczeblu wojewódzkim lub I – VI na szczeblu ogólnopolskim, organizowanych w ramach wojewódzkiego i ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci młodzieży lub organizowanych przez polskie związki sportowe.

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Klauzula informacyjna 2019

2) Wnioski do stypendiów i nagród  2019

3) Zmiana-2018-przyjecie-regulaminu

 

 

 


 

Informacja dla Rodziców

        2 maja 2019 r. – czwartek jest dniem wolnym

  od zajęć dydaktycznych (zgodnie z Uchwałą RP i RR).

      Szkoła organizuje w tym dniu zajęcia opiekuńcze.

Świetlica będzie czynna od 6.15 do 16.45.

 Informacja dla Rodziców

W dniach 15 – 17 kwietnia 2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa) w związku z egzaminem ósmoklasisty uczniowie klas I-VII mają dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (zgodnie z Uchwałą RP i RR). Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze (świetlica czynna zgodnie z podziałem godzin).