Informacje

Informacja dla Rodziców

W dniach 15 – 17 kwietnia 2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa) w związku z egzaminem ósmoklasisty uczniowie klas I-VII mają dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (zgodnie z Uchwałą RP i RR). Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze (świetlica czynna zgodnie z podziałem godzin).