Harmonogram klasyfikacji

HARMONOGRAM      KLASYFIKACJI     ROCZNEJ

rok szkolny 2020/2021

 

  1. Do dnia 21.05.2021 r. (piątek) nauczyciel wpisuje (w odpowiednią rubrykę w dzienniku elektronicznym) przewidywaną roczną ocenę niedostateczną lub nieklasyfikowanie z zajęć edukacyjnych, a wychowawca naganną ocenę zachowania.

 

  1. Do dnia 24.05.2021 r. (poniedziałek) o w/w ocenach wychowawca informuje ucznia oraz rodzica przez dziennik elektroniczny (potwierdzenie odczytania wiadomości w dzienniku elektronicznym).

 

  1. Do dnia 8.06.2021 r. (wtorek) należy wpisać w odpowiednią rubrykę w dzienniku elektronicznym przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych (nauczyciele poszczególnych zajęć) oraz roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania (wychowawca – na podstawie uzupełnionej karty).

 

  1. Do dnia 9.06.2021 r. (środa) o w/w ocenach wychowawca informuje ucznia oraz rodzica przez dziennik elektroniczny (potwierdzenie odczytania wiadomości w dzienniku elektronicznym).

 

  1. Do dnia 17.06.2021 r. (czwartek) należy wpisać w odpowiednią rubrykę w dzienniku elektronicznym roczne oceny z zajęć edukacyjnych (nauczyciele) i zachowania (wychowawca) w dzienniku elektronicznym.

 

  1. W dniu  22.06.2021 r. (wtorek) odbędzie się klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna.