Podręczniki

 

Świniarsko, dn. 20.06. 2018 r.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Podręczniki i ćwiczenia uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum otrzymują bezpłatnie w ramach dotacji z MEN.

 

Rodzice kupują tylko wyprawki dla dzieci z oddziałów przedszkolnych - wg poniższego wykazu dla 6 latków, natomiast dla dzieci z pozostałych grup wiekowych – we wrześniu – po ustaleniach z wychowawcą grupy.

 

Szkolny zestaw podręczników w roku szkolnym 2018/2019