Ogłoszenia

 

Szanowni Rodzice,

Rada rodziców pragnie przypomnieć, iż w dniu 27 stycznia 2021 r. ustaliła składkę na Radę Rodziców obowiązującą w bieżącym roku szkolnym w wysokości 25 zł. (w ubiegłym roku składka wynosiła 35 zł). Pragniemy zaznaczyć, iż uchwalona kwota pozwoli wesprzeć działalność rodziców na rzecz uczniów i ich potrzeb. Klasa, która wpłaci 100% składki otrzyma dofinansowanie ze środków Rady Rodziców na wybrany przez siebie cel (wycieczka, wyjazd, zakup istotnych materiałów dla danej klasy).

Wpłata na Radę Rodziców jest od najmłodszego dziecka uczącego się w szkole.

Zachęcamy do dokonania wpłaty w sekretariacie szkoły, bądź też do przedstawiciela danej klasy. Nadmieniam również, iż otrzymywane wpłaty na radę rodziców są w 100% przeznaczane na rzecz uczniów naszej szkoły, a w szczególności motywowanie poprzez przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w nauce w trakcie roku szkolnego, jak i na koniec nauki. Przyznawanie nagród za uzyskiwane wysokie lokat w konkursach przedmiotowych na szczeblu powiatu i województwa. Wspieramy także uroczystości szkolne z okazji Dnia Dziecka, Rajd Szkolny, częściowe zwroty za wyjazdy uczniów na konkursy przedmiotowe i wiele innych wydarzeń. W związku z sytuacją pandemiczną postanowiliśmy obniżyć w tym roku wysokość składki. Mam y na uwadze, iż pewne uroczystości mogą nie odbyć się, nie mniej ilość nagród na koniec roku będzie w naszej ocenie zdecydowanie wyższa.

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać do 12 marca 2021 r.

 

                                                                                                                    Z poważaniem

                                                                                                                      Anna Mężyk

                                                                                                         Przewodnicząca Rady Rodziców

                                                                                                        Szkoły Podstawowej w Świniarsku