Aktualności

ZAŚWIADCZENIA OKE

04.07.2022 | Aktualności

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Dyrekcja szkoły informuję, że zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą do odebrania w sekretariacie szkoły w dniach od 8.07.2022 r. do 12.07.2022 r. w godzinach od 8:00 do 12:00.

Autor: cms0d44c8 |