Zakończenie roku szkolnego

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2018/2019

18 czerwca 2019 r. (wtorek)

* oddziały przedszkolne:  według planu

11.20 – 12.30 – rozdanie nagród, program artystyczny przygotowany przez uczniów klas III SP

* klasy I – III SP:  10.30  – 12.30

10.30 - 11.20 - spotkanie z wychowawcą:  kl. Ia s. nr 4,   kl. Ib s. nr 2,    kl. IIa s. nr 7,  kl. IIb s. nr 6, kl. IIIa s. nr 10, kl. IIIb s. nr 11

11.20 12.30 – rozdanie nagród, program artystyczny przygotowany przez uczniów klas III SP

* klasy IV – VIII SP i III G:  8.00  – 10.30

8.00 9.35 – rozdanie nagród, program artystyczny przygotowany przez uczniów klas VII, VIII i klas III G 9.35 - 10.30 – spotkanie z wychowawcą:  kl. IVa s. nr 18,  kl. IVb s. nr 7,  kl. Va s. nr 9,   kl. Vb s. nr 13, kl. Vc s. nr 16,  kl. VIa s. nr 19,  kl. VIIa s. nr 14,  kl. VIIIa s. nr 10,  kl. VIIIb s. nr 8,  kl. IIIa s. nr 11, kl. IIIb s. nr 15

* świetlica czynna od 6.15 do 16.45

 19 czerwca 2019 r. (środa):

* klasy  IV - VIII  SP i klasy III gimnazjum:   8.00 – 11.00

8.00 - 9.40 - uroczyste rozdanie świadectw z wyróżnieniem uczniom klas IV, V, VI, VII oraz  świadectw uczniom klas VIII i IIIG, wpis do Złotej Księgi, pożegnanie klas VIII i III gimnazjum przez Dyrektora Szkoły (hala sportowa), następnie spotkanie z wychowawcami (rozdanie świadectw): kl. IVa s. nr 18,  kl. IVb s. nr 7,  kl. Va s. nr 9, kl. Vb s. nr 13,  kl. Vc s. nr 16,  kl. VIa s. nr 19,  kl. VIIa s. nr 14,  kl. VIIIa s. nr 10,  kl. VIIIb s. nr 8, kl. IIIa s. nr 11,  kl. IIIb s. nr 15

10.00 - 11.00 - Msza Święta (klasy pod opieką wychowawców)

*klasy  0 - III SP:  9.45 – 11.30

9.45 - zbiórka w szkole, sprawdzenie obecności, przejście do kościoła - klasy pod opieką wychowawców;

10.00 - 11.00 - Msza Święta

11.00 - 11.30 - spotkanie z wychowawcami (rozdanie świadectw): oddziały przedszkolne w swoich salach, kl. Ia s. nr 4,     kl. Ib s. nr 2,    kl. IIa s. nr 7,  kl. IIb s. nr 6,    kl. IIIa s. nr 10,     kl. IIIb s. nr 11

*świetlica czynna od 6.15 do 16.15

*dyżur wychowawców w oddziałach przedszkolnych od 8.00 do 13.00