Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26 czerwca 2020 r. hala sportowa Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Świniarsku

 

W dniu 25 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 10.00 – zakończenie roku szkolnego dla oddziałów przedszkolnych 0a, 0b i 0c w reżimie sanitarnym (max. tylko jeden rodzic z dzieckiem).

W dniu 25 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 18.00 – Msza św. na zakończenie roku szkolnego dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz dyrekcji szkoły.

W dniu 26 czerwca 2020 r. (piątek) od godz. 8:00 do 13:30 odbędzie się zakończenie roku szkolnego. W związku z sytuacją epidemiczną zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w reżimie sanitarnym. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie oraz rodzice muszą dostosować się do obostrzeń, które w tym dniu będą obowiązywać. Bardzo proszę, aby w zakończeniu roku szkolnego klas I-III SP uczestniczył tylko jeden rodzic (jeśli jest taka konieczność). Na hali sportowej dla tych uczniów (dzieci) będą przygotowane dwa krzesła (jedno dla dziecka, drugie dla jednego rodzica). Natomiast uczniowie klas IV – VIII SP w zakończeniu roku szkolnego na hali sportowej będą uczestniczyć bez rodziców. Podczas wręczenia nagród i świadectw będą uczestniczyć uczniowie poszczególnych klas (zgodnie z harmonogramem), wychowawcy tych klas i dyrekcja szkoły. Pozostali nauczyciele nie uczestniczą na hali sportowej podczas zakończenia roku szkolnego. 

Zarówno uczniowie klas młodszych, jak i uczniowie klas IV-VIII SP obowiązkowo wchodzą do szkoły w maseczce, zachowują dystansu oraz dezynfekują ręce przy wejściu do szkoły.

Uczniowie nie tworzą grup i nie przychodzą zbyt wcześnie przed rozdaniem świadectw. Miejsce zakończenia roku szkolnego po każdym spotkaniu z uczniami będzie dezynfekowane i wietrzone przed następnym spotkaniem.

Harmonogram rozdania świadectw na hali sportowej w reżimie sanitarnym:

klasy VIIa i VIIIa          – godz. 8.00  – 8.50

klasy VIa, VIb, VIc       – godz. 9.00  – 9.50

klasy Va, Vb                – godz. 10.00  – 10.30

klasy IVa, IVb              – godz. 10.45  – 11.15

klasy Ia, Ib, Ic             – godz. 11.30  – 12.00

klasy IIa, IIb                – godz. 12.15  – 12.45

klasy IIIa, IIIb              – godz. 13.00  – 13.30

Udział ucznia w zakończeniu roku szkolnego (odbioru świadectw) nie jest obowiązkowy. Uczeń, który nie odbierze świadectwa w dniu 26 czerwca 2020 r. może go odebrać w sekretariacie szkoły do dnia 10 lipca 2020 r.

                                                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                                                    mgr Paweł Łabuda

                                                                                                                                  Dyrektor SP w Świniarsku