Zakończenie roku szkolnego

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

W dniu 24 czerwca 2021 r. (czwartek) nastąpi zmiana organizacji pracy szkoły:

1) oddziały przedszkolne:  według planu

8.15 - 9.00 – rozdanie nagród, program artystyczny przygotowany przez uczniów klas III SP;

 

2) klasy I - III SP:  8.00 - 11.00

8.00 - 8.15 - zbiórka w klasie, sprawdzenie obecności, przejście na halę sportową;

8.15 - 9.00 - rozdanie nagród, program artystyczny przygotowany przez uczniów klas III SP;

9.00 - 9.15 - prelekcja na temat „Bezpiecznych wakacji;

9.15 - 11.00 - spotkanie z wychowawcą: kl. Ia s. nr 4, kl. Ib s. nr 6,  kl. IIa s. nr 3, kl. IIb s. nr 18, 
kl. IIc  s. nr 2,  kl. IIIa s. nr 19,   kl. IIIb s. nr 11;

 

3)  klasy IV - VI:  9.30 - 11.00

9.30 - 10.00 - rozdanie nagród;

10.00 - 10.15 - prelekcja na temat „Bezpiecznych wakacji;

10.15 - 11.00 - spotkanie z wychowawcą:  kl. IVa s. nr 15,  kl. IVb s. nr 17,  kl. Va s. nr 14, kl. Vb s. nr 16,
 kl. VIa s. nr 9,  kl. VIb s. nr 10;

 

4)  klasy VII - VIII: 10.30 - 12.00

10.30 10.45 - prelekcja na temat „Bezpiecznych wakacji;

10.45 - 11.15 - rozdanie nagród, program artystyczny przygotowany przez uczniów klas VII, VIII

11.15 - 12.00 - spotkanie z wychowawcą:  kl. VIIa s. nr 9,  kl. VIIb s. nr 10,  kl. VIIc s. nr 11,  kl. VIIIa s. nr 19 

 

Świetlica czynna od 6.15 do 16.45

 

W dniu 25 czerwca 2021 r. (piątek) nastąpi zmiana organizacji pracy szkoły:

 

1)  klasy  VII – VIII:  8.00 - 9.00

uroczyste rozdanie świadectw z wyróżnieniem uczniom klas VII oraz  świadectw uczniom klasy VIII,
wpis do Złotej Księgi, pożegnanie klas VIII przez Dyrektora Szkoły (hala sportowa),
a następnie spotkaniez wychowawcami (rozdanie świadectw): kl. VIIa s. nr 9,  kl. VIIb s. nr 10, kl. VIIc s. nr 11;

 

2) klasy  IV VI:  9.15 - 10.00

uroczyste rozdanie świadectw z wyróżnieniem uczniom klas IV, V, VI, a następnie spotkanie z wychowawcami (rozdanie świadectw): kl. IVa s. nr 15,  kl. IVb s. nr 7,  kl. Va s. nr 9,   kl. Vb s. nr 13,  kl. VIa s. nr 16,
 kl. VIb s. nr 13;

 

3)  klasy  0 - III SP: 9.30 - 10.30

spotkanie z wychowawcami (rozdanie świadectw): kl. Ia s. nr 4, kl. Ib s. nr 6,  kl. IIa s. nr 3,  kl. IIb s. nr 18,
kl. IIc  s. nr 2,   kl. IIIa s. nr 19,   kl. IIIb s. nr 11;

 

 

Świetlica czynna od 6.15 do 16.15