Rozpoczęcie roku szkolnego

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Świniarsku

1 września 2020 r.

 

Godz. 9:30 - oddziały przedszkolne 0A i 0B – na hali sportowej – wejście od strony kościoła (placu zabaw). Spotkanie dzieci, rodziców z wychowawcami i dyrekcją szkoły.

 

Godz. 10:15 – uczniowie klas I SP – na hali sportowej – wejście od strony kościoła (placu zabaw). Spotkanie uczniów, rodziców z wychowawcami i dyrekcją szkoły.

 

Godz. 8:00 – uczniowie klas VIII a – spotkanie w sali nr 19 z wychowawcą klasy. VIII a – wejście przez drzwi zewnętrzne od sali 19 (wejście od parkingu przy hali sportowej).

 

Godz. 8:00 – uczniowie klasy VII a - spotkanie w sali nr 9 z wychowawcą klasy. VII a – wejście przez główne drzwi od strony świateł dla pieszych.

 

Godz. 8:00 - uczniowie klasy VII b - spotkanie w sali nr 13 z wychowawcą klasy. VII b – wejście drzwiami od strony parkingu przy kościele.

 

Godz. 8:00 - uczniowie klasy VII c - spotkanie w sali nr 11 z wychowawcą klasy. VII c – wejście przez drzwi od strony parkingu przy hali sportowej.

 

Godz. 8:45 - uczniowie klasy VI a - spotkanie w sali nr 18 z wychowawcą klasy. VI a – wejście przez drzwi od strony parkingu przy hali sportowej.

 

Godz. 8:45- uczniowie klasy VI b - spotkanie w sali nr 19 z wychowawcą klasy. VI b – wejście przez drzwi zewnętrzne od sali 19 (wejście od parkingu przy hali sportowej).

 

Godz. 8:45 - uczniowie klasy IV a - spotkanie w sali nr 13 z wychowawcą klasy. IV a – wejście przez główne drzwi od strony świateł dla pieszych.

 

Godz. 8:45 - uczniowie klasy IV b - spotkanie w sali nr 10 z wychowawcą klasy. IV b – wejście drzwiami od strony parkingu przy kościele.

 

Godz. 10:00- uczniowie klasy II a - spotkanie w sali nr 4 z wychowawcą klasy. II a – wejście drzwiami od strony parkingu przy kościele.

 

Godz. 10:00- uczniowie klasy II b - spotkanie w sali nr 2 z wychowawcą klasy. II b – wejście przez drzwi od strony parkingu przy hali sportowej.

 

Godz. 10:00- uczniowie klasy II c - spotkanie w sali nr 11 z wychowawcą klasy. II c – wejście przez główne drzwi od strony świateł dla pieszych.

 

Godz. 10:45 - uczniowie klasy V a - spotkanie w sali nr 18 z wychowawcą klasy. V a – wejście przez drzwi od strony parkingu przy hali sportowej.

 

Godz. 10:45 - uczniowie klasy V b - spotkanie w sali nr 19 z wychowawcą klasy. V b – wejście przez drzwi zewnętrzne od sali 19 (wejście od parkingu przy hali sportowej).

 

Godz. 10:45 - uczniowie klasy III a - spotkanie w sali nr 4 z wychowawcą klasy. III a – wejście drzwiami od strony parkingu przy kościele.

 

Godz. 10:45 - uczniowie klasy III b - spotkanie w sali nr 10 z wychowawcą klasy. III b – wejście przez główne drzwi od strony świateł dla pieszych.

Uczniowie na rozpoczęcie roku szkolnego przychodzą w maseczkach,  przyłbicach, wchodzą do szkoły określonym wejściem i czekają pod wyznaczoną salą lekcyjną. W tym dniu jest spotkanie z wychowawcą klasy. Uczniowie otrzymają informacje związane z podziałem godzin, funkcjonowaniem szkoły, zasadami bezpieczeństwa przebywania w szkole. Bardzo proszę, by uczniowie z zachowaniem odległości i odpowiedzialności za siebie i innych poruszali się i dostosowali się do nakazów i wytycznych przedstawionych przez Dyrekcję szkoły. W klasach II – VIII rodzice proszeni są o pozostanie na zewnątrz szkoły. W sytuacjach ważnych proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy poprzez dziennik elektroniczny.

Proszę w zrozumieniu sytuacji i obostrzeń mieć na uwadze zarówno bezpieczeństwo uczniów, jak i nauczycieli i pracowników szkoły. Każda z osób, która będzie musiała wejść na teren szkoły (ważne przyczyny) zobowiązana jest do zakrycia ust i nosa.

                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                            mgr Paweł Łabuda

                                                                                                                 Dyrektor szkoły