Rozpoczęcie roku szkolnego

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020

2 września 2019 r. - poniedziałek

  • 9. 00 - Msza Święta  
  • 10.00 - klasy 0 - VIII – spotkanie z Dyrekcją  na hali i wychowawcami klas w salach

                    kl.0a - 19,   0b - 18,   0c - 2,  Ia - 6,   Ib - 4,   Ic - 3,   IIa - 9,   IIb - 11,   IIIa - 5,   IIIb – 10,   IVa -17,    IVb -14,                               Va - 15,   Vb - 12,     kl. VIa - hala ,   VIb - 13,    VIc -16,    VIIa - hala,    VIIIa - hala