Rozpoczęcie roku szkolnego

 

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

2018/2019 

 

3 września 2018 r. - poniedziałek

  

8. 45 - klasy VI -  VIII i III gimnazjum – spotkanie z Dyrekcją na hali i wychowawcami klas w salach: kl. VIa – 19, VIIa –10, VIIIa –14, VIIIb – 8, IIIa – 11, IIIb – 15

 

9.30 - Msza Święta

 

10.40 - klasy 0 - V – spotkanie z Dyrekcją  na hali i wychowawcami klas w salach: kl.0a - 19, 0b - 18, 0c - 10,  Ia - 4, Ib - 11, IIa - 6, IIb - 2, IIIa - 17, IIIb - 8, IVa - 14, IVb - 7, Va - 9, Vb – 13, Vc - 16