Egzaminy

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W DNIU 15.04.2019 r. – poniedziałek

 

Klasy VIII a i VIII b  egzamin ósmoklasisty – zbiórka pod wyznaczonymi salami godz. 8.30.

Sala nr 1  (sala gimnastyczna)   kl. VIIIa    A 01 do A 24   i   kl. VIIIb   B 01 do B 23

- język polski  od 9.00 do 11.00 (120 min);  z wydłużonym czasem (do 180 min.) do 12.00

Klasy I -VII dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Klasy 0  według podziału godzin.

Świetlica czynna od 6.15 do 16.45.

Biblioteka - według podziału godzin.                  Pedagog - według podziału godzin.

Klasy III  G - 6 lekcji od 8.00 do 13.10

Harmonogram zajęć dla klas III gimnazjum

 

      kl. IIIa sala nr 10                                                            kl. IIIb   sala nr 11

 1l. j. pol.     p. Górowska                                                      1l. chem.     p. Sałamacha

 2l. chem.       p. Sałamacha                                                 2l. j. pol.      p. Górowska

 3l. mat.       p. Lorek                                                             3l. hist.        p. Mosurek

 4l. hist.       p. Mosurek                                                        4l. mat.        p. Lorek

 5l. j. ang.    p. Maciuszek (gr.)                                             5l. j. ang.     p. Pietrzak (gr.)

 6l. j. ang.     p. Maciuszek (gr.)                                            6l. j. ang.     p. Pietrzak (gr.)

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W DNIU 16.04.2019 r. – wtorek

 

Klasy VIII a i VIII b  egzamin ósmoklasisty – zbiórka pod wyznaczonymi salami godz. 8.30.

Sala nr 1  (sala gimnastyczna)   kl. VIIIa    A 01 do A 24   i   kl. VIIIb   B 01 do B 23

- matematyka od 9.00 do 10.40 (100 min);  z wydłużonym czasem (do150 min.) do 11.30     

Klasy I-VII  dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Klasy 0  według podziału godzin.

Świetlica czynna od 6.15 do 16.45.

Biblioteka - według podziału godzin.                    Pedagog  – według podziału godzin.

Klasy III G - 6 lekcji od 8.00 do 13.10

 

Harmonogram zajęć dla klas III G

 

      kl. IIIa sala nr 10                                                            kl. IIIb   sala nr 11

 1l. mat.        p. Lorek                                                           1l. EDB      p. Mrzygłód

 2l. EDB       p. Mrzygłód                                                      2l. mat.       p. Lorek

 3l. j. pol.      p. Górowska                                                     3l. fiz.         p. Sałamacha

 4l. j. pol.      p. Górowska                                                     4l. chem.     p. Sałamacha

 5l. fiz.          p. Sałamacha                                                   5l. j. pol.     p. Górowska

 6l. chem.     p. Sałamacha                                                   6l. j. pol.     p. Górowska      

                                 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W DNIU 17.04.2019 r. – środa

 

Klasy VIII a i VIII b  egzamin ósmoklasisty – zbiórka pod wyznaczonymi salami godz. 8.30.

Sala nr 1  (sala gimnastyczna)   kl. VIIIa    A 01 do A 24  oraz  kl. VIIIb   B 01 do B 23

- język angielski   od 9.00 do 10.30 (90 min);  z wydłużonym czasem (do 135 min.) do 11.15

Klasy I-VII  dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Klasy 0  według podziału godzin.

Świetlica czynna od 6.15 do 16.45.

Biblioteka - według podziału godzin.

Pedagog  – nauczyciel oddelegowany do pracy w Zespole Nadzorującym.

Klasy III G - 6 lekcji od 8.00 do 13.10.

 

Harmonogram zajęć dla klas III G

 

      kl. IIIa sala nr 10                                                            kl. IIIb   sala nr 11

 1l. j. ang.        p. Pietrzak  (gr.)                                             1l. j. ang.      p. Maciuszek (gr.)

 2l. j. ang.        p. Pietrzak  (gr.)                                             2l. j. ang.      p. Maciuszek (gr.)

 3l. mat.           p. Lorek                                                         3l. j. pol.       p. Górowska

 4l. j. pol.        p. Górowska                                                   4l. mat.         p. Lorek

 5l. geogr.        p. Zbieg                                                         5l. hist.         p. Mosurek

 6l. hist.           p. Mosurek                                                     6l. geogr.      p. Zbieg