Rekrutacja uzupełniająca

 

   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świniarsku ogłasza rekrutację uzupełniającą na rok szkolny 2020/2021

* do oddziału przedszkolnego – 7 wolnych miejsc

* do klasy pierwszej szkoły podstawowej – 10 wolnych miejsc

Dokumenty do pobrania na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie
od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 12:00.

Składanie wypełnionych dokumentów od 14 do 18 sierpnia 2020 r.

 

                                                                                                                                                                                             Dyrektora szkoły

mgr Paweł Łabuda

Wymagane dokumenty:

1) Oświadczenie do oddziału przedszkolnego

2) Wniosek do oddziału przedszkolnego

3) Oświadczenie rodzica kandydata do klasy I SP

4) Wniosek rodziców o zorganizowanie zajęć z religii

5) Wniosek o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej

6) Zgłoszenie do klasy I publicznej szkoły podstawowej