Rekrutacja uzupełniająca

Informacja dla rodziców

Zgodnie z Zarządzeniem nr 38/2018/2019 w sprawie harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Świniarsku ogłasza rekrutację uzupełniającą:

  1. do oddziału przedszkolnego – liczba wolnych miejsc: 15
  2. do klas I szkoły podstawowej – liczba wolnych miejsc: 22

   a) rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają ZGŁOSZENIE

   b) rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają WNIOSEK

 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

Lp.

Data

Zasady rekrutacji

1.

od 16 sierpnia 2019r. do 20 sierpnia 2019r.

Złożenie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych   pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym

2.

do 21 sierpnia 2019r.                    

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń/wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

3.

 22 sierpnia 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4.

do 23 sierpnia 2019r.                     

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

5.

26 sierpnia 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Harmonogram odwołań:

Składanie wniosków przez rodziców do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Przygotowanie i wydanie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

do 5 dni od daty  złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

Odpowiednie druki można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły.

1) Oświadczenie rodzica kandydata do oddziału przedszkolnego.

2) Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

3) Oświadczenie rodzica kandydata do klasy i szkoły podstawowej.

4) Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.

5) Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.

6) Wniosek rodziców o zorganizowanie zajęć z religii.