Stypendium Wójta Gminy Chełmiec

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Świniarsku informuję, iż do dnia 10 lipca 2020 r. (piątek) można składać wnioski o przyznanie uczniowi Stypendium Wójta Gminy Chełmiec. Wypełnione i podpisane wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00.

Wniosek musi być wypełniony przez rodzica, natomiast średnią ocen wpisuję Dyrektor szkoły po otrzymaniu pisemnej informacji od wychowawcy klasy.

Wnioski złożone po 10 lipca 2020 r. rodzic będzie musiał dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Chełmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 r. Przypominamy, że KAŻDY złożony wniosek do gminy musi być opieczętowany i podpisany przez Dyrektora szkoły.

Zasady udzielania stypendium:

Stypendium Wójta Gminy Chełmiec może ubiegać się uczeń, który w trakcie kształcenia osiąga wysokie wyniki w nauce a w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego poprzedzającego przyznanie stypendium osiągnął średnią ocenę ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej:

  1. w szkole podstawowej klasy IV - VI - 5,40;
  2. w szkole podstawowej klasy VII i VIII - 5,20.

WNIOSEK DO WÓJTA GMINY CHEŁMIEC O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE <<<POBIERZ>>>

 

 Z poważaniem

        mgr Paweł Łabuda

           Dyrektor SP w Świniarsku