Harmonogram wychodzenia klas na przerwę

Harmonogram wychodzenia poszczególnych klas z sal lekcyjnych w poszczególne dni tygodnia na przerwę.

Klasa wypisana na danej przerwie może wyjść na korytarz (hol), natomiast pozostałe klasy mają przerwę w sali lekcyjnej. Uczniowie przebywający podczas przerw w salach lekcyjnych przebywają w nich przy otwartych drzwiach tak, by nauczyciel dyżurujący mógł kontrolować bezpieczeństwo uczniów.

 

STREFA PARTERU

 

Przerwa

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7:00 – 7:05

18

19

18

19

18

7:50 – 8:00

19

18

19

18

19

8:45 – 8:50

18

19

18

19

18

9:35 – 9:45

19

18

19

18

19

10:30 – 10:35

18

19

18

19

18

11:20 – 11:35

19

18

19

18

19

12:20 – 12:25

18

19

18

19

18

13:10 – 13:15

19

18

19

18

19

14:00 – 14:05

18

19

18

19

18

14:50 – 14:55

19

18

19

18

19

15:40 – 15:45

18

19

18

19

18

Uczniowie klas I – III SP wychodzą na przerwy według uznania wychowawcy klasy.

 

STREFA I PIĘTRA

 

Przerwa

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7:00 – 7:05

12, 9

10, 11

12, 9

10, 11

12, 9

7:50 – 8:00

10, 11

12, 9

10, 11

12, 9

10, 11

8:45 – 8:50

12, 9

10, 11

12, 9

10, 11

12, 9

9:35 – 9:45

10, 11

12, 9

10, 11

12, 9

10, 11

10:30 – 10:35

12, 9

10, 11

12, 9

10, 11

12, 9

11:20 – 11:35

10, 11

12, 9

10, 11

12, 9

10, 11

12:20 – 12:25

12, 9

10, 11

12, 9

10, 11

12, 9

13:10 – 13:15

10, 11

12, 9

10, 11

12, 9

10, 11

14:00 – 14:05

12, 9

10, 11

12, 9

10, 11

12, 9

14:50 – 14:55

10, 11

12, 9

10, 11

12, 9

10, 11

15:40 – 15:45

12, 9

10, 11

12, 9

10, 11

12, 9

 

STREFA II PIĘTRA

 

Przerwa

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7:00 – 7:05

17, 15, 13

14, 16

17, 15, 13

14, 16

17, 15, 13

7:50 – 8:00

14, 16

17, 15, 13

14, 16

17, 15, 13

14, 16

8:45 – 8:50

17, 15, 13

14, 16

17, 15, 13

14, 16

17, 15, 13

9:35 – 9:45

14, 16

17, 15, 13

14, 16

17, 15, 13

14, 16

10:30 – 10:35

17, 15, 13

14, 16

17, 15, 13

14, 16

17, 15, 13

11:20 – 11:35

14, 16

17, 15, 13

14, 16

17, 15, 13

14, 16

12:20 – 12:25

17, 15, 13

14, 16

17, 15, 13

14, 16

17, 15, 13

13:10 – 13:15

14, 16

17, 15, 13

14, 16

17, 15, 13

14, 16

14:00 – 14:05

17, 15, 13

14, 16

17, 15, 13

14, 16

17, 15, 13

14:50 – 14:55

14, 16

17, 15, 13

14, 16

17, 15, 13

14, 16

15:40 – 15:45

17, 15, 13

14, 16

17, 15, 13

14, 16

17, 15, 13

 

Proszę o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i stosowanie zaleceń związanych z przekazywanymi informacjami.

 

Klasy przypisane do sal lekcyjnych

Nr sali lekcyjnej

Klasa (uczniowie)

1

 

2

IIb, IIc

3

IIa,

4

IIIa, IIIb

5 informatyczna

wg. podziału godzin

6

Ia, Ib

7

Czytelnia

8

Biblioteka

9

VIIa

10

VIIb

11

VIIc

12 informatyczna

wg. podziału godzin

13

VIb

14

Va

15

IVa

16

VB

17

IVb

18

VIa

19

VIIIa

Hala sportowa

Zajęcia wychowania fizycznego