Harmonogram zajęć w dniu 14 października

 

 

  Harmonogram zajęć – DEN -14.10.2021 r. – czwartek

 

Kl. 0 - zgodnie z podziałem godzin (w tym udział w ślubowaniu kl. I i akademii z okazji DEN  

od 10.10  do 10.45 (na hali)

 

Kl. I  od 10.00 do 11.15

- 10.00 - zbiórka w wyznaczonych salach, sprawdzenie obecności, przejście z wychowawcą na halę kl. Ia s. 6, Ib s. 4

- godz. 10.10 do 10.45 -  ślubowanie kl. I oraz akademia z okazji DEN - hala sportowa                          

- 10.45 do 11.15 - spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach, po zakończonym spotkaniu wychowawca przechodzi z klasą do wyznaczonej dla klasy szatni, gdzie pełni dyżur

 

Kl. II i III od 10.00 do 10.45

- 10.00 - zbiórka wyznaczonych salach, sprawdzenie obecności, przejście z wychowawcą na halę

kl. IIa s. 18       IIb s. 19    IIIa s. 3     IIIb  s.2     IIIc s. 10

- godz. 10.10 do 10.45 -  udział w ślubowaniu  kl. I oraz akademii z okazji DEN - hala sportowa 

po akademii wychowawca przechodzi z klasą do wyznaczonej dla klasy szatni, gdzie pełni dyżur

 

 

Kl. IV – VIII od 11.15 do 13.00

- 11.15 - zbiórka w wyznaczonych salach, sprawdzenie obecności, przejście z wychowawcą na halę

kl. IVa s. 12       IVb s. 19      Va s. 15     Vb s. 16     VIa s.14     VIb s. 17    kl. VIIa s. 18     VIIb s. 13 

VIIIa s. 9     VIIIb s. 10    VIIIc s. 11

- godz. 11.20 do 13.00 - udział w akademii z okazji DEN oraz koncercie muzycznym - hala sportowa

po akademii wychowawca przechodzi z klasą do wyznaczonej dla klasy szatni, gdzie pełni dyżur

 

 

Świetlica czynna od 6.15 do 16.45