Harmonogram zajęć w dniu 14 października 2020r.

 

Informacja dla Rodziców

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną Dyrektor szkoły zarządza zmiany w  harmonogramie zajęć

w dniu 14 października 2020 r. - środa

 

Dzień 14 października 2020 r. (środa) jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

W związku z sytuacją epidemiologiczną, by nie narażać uczniów i pracowników szkoły nie będzie akademii z okazji DEN, ani spotkania z wychowawcą klasy.

Szkoła zapewnia w tym dniu zajęcia opiekuńcze.  Świetlica czynna od 6.15 do 16.45.

 

Uczniowie, którym rodzice są w stanie zapewnić opiekę w tym dniu, mogą pozostać w domu.

Uczniom, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki zostaną objęci opieką świetlicową w szkole.