2020.11.11 Narodowe Święto Niepodległości

Z czym się nam kojarzy data 11 listopada? Chyba nikt nie ma wątpliwości…

11 Listopada jest dniem odzyskania przez Polskę Niepodległości. W 1918 r. marszałek francuski F. Foch w imieniu państw sprzymierzonych podyktował delegacji niemieckiej warunki zakończenia działań wojennych.

Historia…

Niemcy podpisały rozejm. Działo się to w wagonie kolejowym niedaleko Compiegne pod Paryżem. Dzięki temu zakończyła się I wojna światowa. W wojnie brały udział 33 państwa, a w czasie jej trwania zmobilizowano 70 milionów ludzi, 10 milionów poniosło śmierć, a prawie 20 milionów zostało rannych! Upadły 3 cesarstwa, zniszczono dorobek, na który pracowały całe pokolenia. Po wojnie zawarto nowe traktaty pokojowe, zmieniły się granice państwowe oraz formy rządów.

W dziejach Polski dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem. Po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych Polska odzyskała niepodległość. Nadeszła upragniona wolność. Dnia 10 listopada 1918 r. do kraju powrócił Józef Piłsudski, od lipca 1917 r. internowany przez Niemców w Magdeburgu. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała mu naczelne dowództwo polskich sił zbrojnych. W Warszawie rozpoczęło się, trwające już w innych miastach, rozbrajanie wojsk okupacyjnych.

Refleksje…

W dniu, w którym obchodzimy kolejną rocznicę odzyskania niepodległości nasze myśli w szczególny sposób skłaniają nas do refleksji na temat patriotyzmu. Organizowane są uroczyste apele żołnierskie i harcerskie, pod pomnikami bohaterów narodowych składane są kwiaty i palone są znicze na grobach żołnierzy. Gmachy państwowe, domy oraz ulice dekorowane są polskimi flagami. Dzień ten staje się dla wielu osób lekcją patriotyzmu. Młode pokolenie – pokolenie dzieci    i młodzieży powinno od wczesnych lat poznawać losy państwa polskiego, by identyfikować się z krajem, który tak solidarnie 11 listopada odśpiewuje hymn: „Marsz, marsz Dąbrowski…”; by codziennie walczyć o Polskę. Kto nosi patriotyzm w sercu, ten ma bardzo cenny skarb! Człowiek potrzebuje przynależeć do społeczeństwa. Świadomość, że żyje się wśród ludzi myślących i czujących podobnie jak Ty, pomaga przetrwać gorsze chwile. Dlatego warto pokazywać dzieciom postawy patriotyczne. Ich świat się już kształtuje, lada dzień będą dokonywały wyborów wartości i poglądów według których chcą żyć. Niech więc wybiorą postawę patriotyzmu!

 

Opracowanie na podstawie:

https://miastodzieci.pl/czytelnia/11-listopada-pamietny-dzien/

Stanisław Mosurek