Zaświadczenia OKE dla absolwentów szkoły

W dniu 09 lipca 2021 r. w sekretariacie szkoły będą do odebrania

Zaświadczenia OKE z wynikami egzaminu ósmoklasisty dla absolwentów szkoły rocznik 2020/2021.
Zaświadczenia można odbierać w godzinach od 7:30 do 12:00.
Wejście do szkoły od strony kościoła.