2021.09.15 Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego
w Szkole Podstawowej
     im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Świniarsku

           

        W dniu 15 września 2021 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedziła je tygodniowa kampania, podczas której uczniowie mogli zapoznać się z kandydaturami swoich kolegów i koleżanek. Na holu szkolnym pojawiły się plakaty wyborcze, ulotki oraz baloniki, na których kandydaci prezentowali siebie oraz swoje postulaty. Jak co roku, głosowaniu na członków SU towarzyszyło mnóstwo emocji. Zgodnie z Protokołem Samorządu Uczniowskiego z dnia 15 września 2021 r. poniżej wyniki:

Skład SU na rok szkolny 2021/2022 przedstawia się następująco:

 

PRZEWODNICZĄCY:                     Nikola Górowska kl.VIIIa

ZASTĘPCA PRZEW:                       Nadia Świerk kl.VIIb       

SKARBNIK:                                   Dawid Kleszyk kl.VIb

SEKRETARZ:                                 Izabela Kubacka kl.VIIIb

 

Członkowie SU: 

Strzymczok Jakub kl.Vb

Ciapała Natalia kl.VIIa

Głuc Nikodem kl.VIIb

Majda Weronika kl.VIIIc

Kotas Ewelina kl.VIIIa

Plata Maksymilian kl.VIa

 Opiekunowie SU:

Pani mgr Bawełkiewicz Justyna

Pani mgr Jonakowska-Żal Ewa

Pani mgr Agnieszka Pietrzak

            Gratulujemy zarówno uczniom, jak i nauczycielom za otrzymanie wotum zaufania od społeczności uczniowskiej, a ustępującemu samorządowi wrazz opiekunami panią Łojek, panią Witecką i panem Fedko dziękujemy za zaangażowanie, pracę i odpowiedzialne, pełne profesjonalizmu działanie na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

                                                                                                                                           Dyrektor Szkoły

                                         mgr Paweł Łabuda

Galeria zdjęć

DSC01390.jpg
DSC01392.jpg
DSC01393.jpg
DSC01394.jpg
DSC01395.jpg
DSC01396.jpg
DSC01398.jpg
DSC01399.jpg
DSC01403.jpg
DSC01404.jpg
DSC01411.jpg
DSC01418.jpg
DSC01424.jpg
DSC01426.jpg
DSC01432.jpg
DSC01434.jpg