2021.10.25 "Zwierzęta mają uczucia"

Uczniowie naszej szkoły troszczą się o zwierzęta nie od dziś. Lubią spędzać czas na wspólnej zabawie i spacerach. Klasy młodsze z entuzjazmem przystąpiły do udziału w projekcie pod hasłem „Zwierzęta mają uczucia”.  Wybrane działania podejmowane były wspólnie z dyrektorem szkoły mgr Pawłem Łabudą, a niektóre z nich wynikały z podstawy programowej  i były realizowane indywidualnie. STEAM projekt „Zwierzęta mają uczucia” obejmował 5 obszarów działań (wiedza- technologia- inżynieria- sztuka – matematyka) w których uczniowie klas 0-3 działali podczas zajęć grupowych i indywidualnych. Łącząc wiedzę i technologię nasi uczniowie wykonali Quiz o czworonogach przy użyciu tablic multimedialnych w swoich klasach. Quiz w formie zabawy nie tylko sprawdzał wiedzę, ale również technikę czytania ze zrozumieniem. Następnie przyszedł czas na zaprojektowanie i wykonanie ozdobnych pudeł na karmę. Grupowa forma wykonania tego zadania pogłębiła umiejętność współpracy oraz zachęciła do szukania wspólnych rozwiązań.  Ponadto każda z klas ułożyła hasła zachęcające do adopcji i opieki zwierząt ze schroniska. Fundamentem tego projektu stałą się praca, trud i serce włożone przez dzieci w wykonywane działania. Twórcami następnej części projektu byli sami uczniowie. Dzięki nim powstawał rozbudowany obszar projektu dotyczący zagadnień matematycznych. Każda grupa wiekowa chętnie przystąpiła do realizacji matematycznych zamierzeń, które zostały przez wychowawców dostosowane do ich możliwości. Nawet najmłodsi uczniowie naszej szkoły chętnie zaangażowali się w tą cześć projektu- co nas bardzo cieszy! Końcowym efektem projektowych zamierzeń stała się zbiórka karmy dla schroniska w Wielogłowach. Finalnym punktem projektu było wspólne wykonanie piosenki „Kundel bury” (wyk. Fasolki) i wręczenie wyróżnień formie kotylionów. Ogrom pracy dzieci, rodziców i nauczycieli został odzwierciedlony w słowach pochwały Dyrektora Szkoły. Całość zebranej karmy została przekazana potrzebującym zwierzętom do Schroniska w Wielogłowach.

Galeria zdjęć

0b (2).JPG
0c (2).JPG
1ab.JPG
2ab.JPG
3bc.JPG
IMG_0353.JPG
IMG_0358.JPG
IMG_0429.JPG
IMG_0512.JPG
IMG_0513.JPG
IMG_0515.JPG
IMG_0518.JPG
IMG_0519.JPG
IMG_0525.JPG
IMG_0529.JPG
IMG_0548.JPG
IMG_0557.JPG
IMG_0559.JPG
IMG_0561.JPG
IMG_0563.JPG