Informacja dla Rodziców

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Organizacja pracy szkoły w dniach 24.05. do 26.05.2022 r.
(wtorek, środa, czwartek) – egzaminy ósmoklasistów

 

 

    - Uczniowie klasy VIIIa, VIIIb i VIIIc – zbiórka na holu przed wejściem na halę sportową -  godz. 8.30.

    - Oddziały przedszkolne wg planu.

- Klasy I - VII - dni wolne od zajęć dydaktycznych.

- Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze - świetlica czynna od 6.15 do 16.45