Informacja dla Rodziców

Informacja dla Rodziców

 

Dzień 12 listopada 2021 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
 

Szkoła zapewnia w tym dniu zajęcia opiekuńcze. 

 

Świetlica czynna zgodnie z podziałem godzin.