2021.12.09 Uroczyste przekazanie umowy na zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej

W dniu 09.12.2021r. miało miejsce uroczyste przekazanie umowy na zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Świniarsku w celu utworzenia tzw. Szkoły Modelowej. Szkoła otrzymała dofinansowanie w formie grantu w wysokości 90 tys. zł. Przekazania promesy dokonała w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego  Marta  Malec-Lech – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego na ręce Bernarda Stawiarskiego - Wójta Gminy Chełmiec i Pawła Łabudy - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świniarsku. Podczas wręczenia umowy obecni byli również Dariusza Styrna - Dyrektor Departamentu Edukacji UMWM,  Agata Suszczyńska – Z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji UMWM oraz  Radosław Potoczek - Dyrektor Gminnego Zespołu Edukacji w Chełmcu. Szkoła Podstawowa w Świniarsku jest jedyną szkołą w powiecie nowosądeckim, która uczestniczy w projekcie granatowym, którego celem jest wyposażenie 22 Szkół Modelowych (po jednej w każdym powiecie) w wysokiej jakości urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne oraz oprogramowanie w celu dokonania przez szkołę transformacji cyfrowej i prowadzenie nauczania metodą STEAM. Koordynatorami projektu w szkole są pani Katarzyna Kuciel i pan Michał Mrzygłód. Fundusze na grant, w związku z wnioskiem złożonym przez Gminę Chełmiec i Szkołę Podstawową w Świniarsku, pochodzą z projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”, realizowany przez Województwo Małopolskie – Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, które w 2020 r. utworzyło Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE – regionalne centrum wsparcia oświaty w regionie, w transformacji cyfrowej szkół, upowszechnianiu kompetencji metodyczno-cyfrowych nauczycieli oraz zapewnieniu cyberbezpieczeństwa placówkom oświatowym i uczniom.

 

Galeria zdjęć

DSC02549.jpg
DSC02554.jpg
DSC02555.jpg
DSC02559.jpg
DSC02562.jpg