Rekrutacja

1) Szczegółowy harmonogram zapisów dzieci na rok szkolny 2020/2021 <<<pobierz>>>

2) Wymagane dokumenty:

     a) Oddział przedszkolny

          *oświadczenie do oddziału przedszkolnego

          *potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

          *wniosek przyjęcia do oddziału przedszkolnego

          *deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej

 

     b) Szkoła Podstawowa kl. I

          *oświadczenie rodzica kandydata do klasy I SP 

          *potwierdzenie woli zapisu dziecka do kl. I SP

          *wniosek o przyjęcie do kl. I SP

          *zgłoszenie do kl. I SP

          *wniosek - religia

 

     c) Oddział sportowy kl. IV

          *potwierdzenie woli zapisu dziecka do kl. 4 oddziału sportowego

          *wniosek o przyjęcie do kl. 4 oddziału sportowego

          *zgoda rodzica na uczęszczanie do oddziału sportowego

          *regulamin oddziału sportowego