Rekrutacja

Listy dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego oraz klasy I Szkoły Podstawowej

na rok szkolny 2019/2020

* oddział przedszkolny <pobierz>

* klasa 1 SP <pobierz>

 

 

 

 

 

 


 

1) Szczegółowy harmonogram zapisów dzieci na rok szkolny 2019/2020 <<<pobierz>>>

2) Wymagane dokumenty:

     a) Oddział przedszkolny

          * oświadczenie do oddziału przedszkolnego

          *potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

          * wniosek przyjęcia do oddziału przedszkolnego

         

 

     b) Szkoła Podstawowa kl. I

          * oświadczenie rodzica kandydata do klasy I SP 

          * potwierdzenie woli zapisu dziecka do kl. I SP

          * wniosek o przyjęcie do kl. I SP

          * zgłoszenie do kl. I SP

          * wniosek - religia

 

     c) Oddział sportowy kl. IV

          *potwierdzenie woli zapisu dziecka do kl. 4 oddziału sportowego

          * wniosek o przyjęcie do kl. 4 oddziału sportowego

          * zgoda rodzica na uczęszczanie do oddziału sportowego

          * regulamin oddziału sportowego