Rekrutacja

Listy dzieci przyjętych

do oddziału przedszkolnego oraz klasy I
Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Świniarsku

    na rok szkolny 2020/2021

 

1. Lista przyjętych do oddziału przedzszkolnego <<pobierz>>

2. Lista przyjętych do kl. I Szkoły Podstawowej <<pobierz>>

 REKRUTACJA 2020/2021 

          Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Świniarsku przypomina o konieczności złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I szkoły podstawowej do dnia 1 kwietnia 2020 r.

        Potwierdzenie woli możną złożyć:

  •   przesyłając wypełniony druk na skrzynkę mailową szkoły w formie skanu lub fotografii (plabuda@chelmiec.pl);
  •   telefonicznie pod numerem: 533 569 331.

Po otwarciu szkoły konieczne będzie uzupełnienie dokumentacji, która została wysłana drogą mailową lub przekazana telefonicznie.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I szkoły podstawowej są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły.

 

                                                                       Z poważaniem

                                                                         mgr Paweł Łabuda 

 

 

 

 

REKRUTACJA 2020/2021  

            W nawiązaniu do pisma Ministra Edukacji z dnia 17 marca 2020 r. w związku z zarządzeniem nr 7/2020 Gminy Chełmiec z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu i terminu dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmiec, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną wyrażającą się m. in. zawieszeniem zajęć w przedszkolach i szkołach, informujemy iż proces postępowania rekrutacyjnego powinien przebiegać tak, aby ograniczyć niebezpieczeństwo zarażenia się koronawirusem, z zachowaniem zasad higieny i stosownego dystansu w kontaktach z innymi osobami.

            Pragnę poinformować rodziców o możliwości przekazywania dokumentacji związanej z rekrutacją – potwierdzeń woli – dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I szkoły podstawowej w terminie do 1 kwietnia 2020 r.:

  •   przesyłając wypełnione potwierdzenie woli na skrzynkę mailową szkoły w formie skanu
    lub fotografii (plabuda@chelmiec.pl);
  •   o możliwości przyjęcia od rodzica kandydata oświadczenia telefonicznego w postaci notatki służbowej (tel. kontaktowy: 533 569 331)

Po otwarciu szkoły konieczne będzie uzupełnienie dokumentacji, która została wysłana drogą mailową lub przekazana telefonicznie.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I szkoły podstawowej są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły (druki do pobrania poniżej)

Dzieci, których rodzice złożyli zgłoszenie do klasy I przyjmowane są z urzędu bez rekrutacji. Dzieci te będą wykazane w drugim etapie rekrutacji na liście dzieci przyjętych, bez konieczności potwierdzania woli.

                                                                       Z poważaniem

                                                                       mgr Paweł Łabuda

Dokumenty w załączniku:

a) Oddział przedszkolny

* Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego <<<pobierz>>>

* Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego <<<pobierz>>>

 

b) Szkoła Podstawowa kl. I

* Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej szkoły podstawowej <<<pobierz>>>

* Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej <<<pobierz>>>

 

 

 

 

 

 1) Szczegółowy harmonogram zapisów dzieci na rok szkolny 2020/2021 <<<pobierz>>>

2) Wymagane dokumenty:

     a) Oddział przedszkolny

          *oświadczenie do oddziału przedszkolnego

          *potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

          *wniosek przyjęcia do oddziału przedszkolnego

          *deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej

 

     b) Szkoła Podstawowa kl. I

          *oświadczenie rodzica kandydata do klasy I SP 

          *potwierdzenie woli zapisu dziecka do kl. I SP

          *wniosek o przyjęcie do kl. I SP

          *zgłoszenie do kl. I SP

          *wniosek - religia

 

     c) Oddział sportowy kl. IV

          *potwierdzenie woli zapisu dziecka do kl. 4 oddziału sportowego

          *wniosek o przyjęcie do kl. 4 oddziału sportowego

          *zgoda rodzica na uczęszczanie do oddziału sportowego

          *regulamin oddziału sportowego

 

     d) Szkoła Podstawowa

        *podanie o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej

          *wniosek - religia