KADRA

mgr Justyna Bawełkiewicz wychowawca klasy VIIa, nauczyciel j. angielskiego, j. niemieckiego
mgr Beata Bukańska wychowawca klasy kl. Ia, edukacja wczesnoszkolna
mgr Irena Ciężobka biblioteka, nauczyciel świetlicy
mgr Ilona Dudczak wychowawca klasy IVc, nauczyciel j. polskiego, świetlicy
mgr Anna Dudzik naucyciel zajęć rewalidacyjnych
mgr Bartłomiej Fedko nauczyciel muzyki, plastyki, wychowania fizycznego
mgr Justyna Górka nauczyciel wspomagający
mgr Beata Górowska wychowawca klasy IVb, nauczyciel j. polskiego
mgr Anna Janur wychowawca klasy Ib, edukacja wczesnoszkolna
mgr Ewa Jonakowska-Żal nauczyciel biologii, muzyki, przyrody
mgr Joanna Kędroń wychowawca klasy VIIIb, nauczyciel historii, j. polskiego
mgr Elżbieta Konstanty wychowawca klasy IIb, edukacja wczesnoszkolna
ks. Łukasz Koznecki nauczyciel religii
ks. Zbigniew Kożuch nauczyciel religii
mgr Małgorzata Krupa psycholog
mgr Katarzyna Kuciel wychowawca klasy Vb, nauczyciel informatyki, matematyki
mgr Monika Ledniowska wychowawca klasy IIIb, edukacja wczesnoszkolna, świetlica
mgr Dorota Leśniak wychowawca klasy 0a, edukacja wczesnoszkolna
mgr Tomasz Leśniak nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Joanna Lorek wychowawca klasy VIIb, nauczyciel informatyki, matematyki
mgr Paweł Łabuda nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Jolanta Łojek wychowawca klasy IVa, nauczyciel j. polskiego
mgr Beata Maciuszek nauczyciel j. angielskiego
mgr Teresa Mosurek wychowawca klasy 0b, edukacja wczesnoszkolna
mgr Stanisław Mosurek wychowawca klasy VIa, nauczyciel historii, WDŻ, WOS
mgr Michał Mrzygłód wychowawca klasy Va, nauczyciel EDB, informatyki, matematyki, techniki
Danuta Nowakowska nauczyciel religii edukacja wczesnoszkolna
mgr Agnieszka Pietrzak wychowawca klasy VIIIa, nauczyciel j. angielskiego
mgr Bożena Potoczek wychowawca klasy IIIa, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
mgr Renata Sałamacha nauczyciel biologii, chemii, fizyki, WDŻ
mgr Małgorzata Surowiak doradctwo zawodowe, logopedia, pedagog
mgr Edyta Szczygieł wychowawca klasy IIa, edukacja wczesnoszkolna
mgr Barbara Witecka wychowawca klasy VIb, nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Kinga Wąsowska naucyciel zajęć rewalidacyjnych
mgr Kinga Wróbel wychowawca klasy 0c, edukacja wczesnoszkolna
mgr Lidia Zbieg nauczyciel geografii, przyrody
mgr Alicja Zbozień nauczyciel świetlicy