KADRA

mgr Beata Bukańska wychowawca klasy kl. IIa, edukacja wczesnoszkolna
mgr Irena Ciężobka biblioteka, nauczyciel świetlicy
mgr Ilona Dudczak wychowawca klasy Vc, nauczyciel j. polskiego, świetlicy, biblioteki
mgr Bartłomiej Fedko nauczyciel muzyki, wychowania fizycznego
mgr Justyna Górka nauczyciel wspomagający, pedagog
mgr Beata Górowska wychowawca klasy Vb, nauczyciel j. polskiego
mgr Anna Janur wychowawca klasy IIb, edukacja wczesnoszkolna
mgr Ewa Jonakowska-Żal nauczyciel biologii, muzyki
mgr Joanna Kędroń wychowawca klasy IVa, nauczyciel historii, j. polskiego
mgr Elżbieta Konstanty wychowawca klasy IIIb, edukacja wczesnoszkolna
ks. Łukasz Koznecki nauczyciel religii
ks. Zbigniew Kożuch nauczyciel religii
mgr Małgorzata Krupa psycholog
mgr Katarzyna Kuciel wychowawca klasy VIb, nauczyciel informatyki, matematyki
mgr Monika Ledniowska wychowawca klasy Ic, edukacja wczesnoszkolna
mgr Dorota Leśniak nauczyciel świetlicy
mgr Tomasz Leśniak nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Joanna Lorek wychowawca klasy VIIIb, nauczyciel informatyki, matematyki
mgr Paweł Łabuda nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Anna Łatka wychowawca klasy Ib, edukacja wczesnoszkolna, logopedia
mgr Jolanta Łojek wychowawca klasy Va, nauczyciel j. polskiego
mgr Beata Maciuszek nauczyciel j. angielskiego
mgr Teresa Mosurek wychowawca klasy 0a, edukacja wczesnoszkolna
mgr Stanisław Mosurek wychowawca klasy VIIa, nauczyciel historii, WDŻ, WOS
mgr Michał Mrzygłód wychowawca klasy VIa, nauczyciel EDB, informatyki, matematyki
Danuta Nowakowska nauczyciel religii edukacja wczesnoszkolna
mgr Gabriela Olszowska nauczyciel j. angielskiego
mgr Agnieszka Pietrzak wychowawca klasy IVa, nauczyciel j. angielskiego
mgr Bożena Potoczek wychowawca klasy Ia, edukacja wczesnoszkolna, pedagog, logopedia
mgr Magdalena Rosiek nauczyciel j. niemieckiego
mgr Barbara Ruchała nauczyciel plastyki, techniki, przyrody
mgr Renata Sałamacha wychowawca klasy VIIIa, nauczyciel biologii, chemii, fizyki, WDŻ
mgr Małgorzata Surowiak doradctwo zawodowe, pedagog
mgr Edyta Szczygieł wychowawca klasy IIIa, edukacja wczesnoszkolna
mgr Barbara Witecka wychowawca klasy VIIb, nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Kinga Wróbel wychowawca klasy 0c, edukacja wczesnoszkolna
mgr Lidia Zbieg nauczyciel geografii, przyrody
mgr Alicja Zbozień wychowawca klasy 0b, edukacja wczesnoszkolna
mgr Agata Zygmunt naucyciel zajęć rewalidacyjnych