GAZETKA "ECHO SZKOŁY"

         Redagowanie gazetki szkolnej jest formą aktywizowania twórczości dzieci, cennym narzędziem wychowawczym, wyzwala emocje, uczy współpracy w grupie rówieśniczej, uczy umiejętności rozwiązywania konfliktów, uczy odwagi w korzystaniu z wolności – ale i odpowiedzialności za swoją wolność, uczy planowania, organizowania własnych i cudzych działań oraz ich celowości, kształtuje poczucie estetyki i wrażliwość na nią, umożliwia sukces indywidualny i zespołowy, buduje przywiązanie do szkoły i współtworzenie jej tradycji, zbliża szkołę do środowiska.

 

 

center

 

<<<>>>