Harmonogram rekolekcji

 

HARMONOGRAM REKOLEKCJI

W dniach od 25 marca do 27 marca 2024 r. (od poniedziałku do środy) odbędą się rekolekcje dla uczniów szkoły podstawowej, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez ks. proboszcza Zbigniewa Kożucha.

 

Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii na czas rekolekcji mają zapewnione zajęcia. 

Oddziały przedszkolne wg planu. Dzieci z oddziałów przedszkolnych mogą wziąć udział w rekolekcjach pod opieką rodziców.

Świetlica szkolna pracuje zgodnie z podziałem godzin.

 

poniedziałek   25 marca 2024 r.

Klasy I – V

9 .15 - Zbiórka uczniów w budynku szkolnym, sprawdzenie obecności i przejście do kościoła parafialnego.

9.30  –  Nauka rekolekcyjna dla dzieci.

10.30 –  Msza święta.

11.15  Zakończenie. Rodzice odbierają dzieci z kościoła lub uczniowie wracają pod opieką nauczycieli pod szkołę lub na świetlicę.

 

Klasy VI - VIII

10 .15 - Zbiórka uczniów w budynku szkolnym, sprawdzenie obecności i przejście do kościoła parafialnego.

10.30  –  Msza święta.

11.15 –  Nauka rekolekcyjna dla młodzieży.

12.00   –   Zakończenie. Powrót pod szkołę pod opieką nauczycieli.                           

 

wtorek  26 marca 2024 r.

Klasy I – V

 

9 .15 - Zbiórka uczniów w budynku szkolnym, sprawdzenie obecności i przejście do kościoła parafialnego.

9.30  –  Nauka rekolekcyjna dla dzieci i spowiedź.

10.30  –  Droga Krzyżowa.

11.15 –  Zakończenie. Rodzice odbierają dzieci z kościoła lub uczniowie wracają pod opieką nauczycieli pod szkołę lub na świetlicę.

 

 

Klasy VI - VIII

 

10.15 - Zbiórka uczniów w budynku szkolnym, sprawdzenie obecności i przejście do kościoła parafialnego.

10.30  –  Droga Krzyżowa.

11.15  –  Nauka rekolekcyjna dla młodzieży.

12.00  –   Zakończenie. Powrót pod szkołę pod opieką nauczycieli.  

                        

 

środa  27 marca 2024 r.

Klasy I – V

 

9 .15 - Zbiórka uczniów w budynku szkolnym, sprawdzenie obecności i przejście do kościoła parafialnego.

9.30  –  Nauka rekolekcyjna dla dzieci.

10.30 –  Msza święta.

11.15  Zakończenie. Rodzice odbierają dzieci z kościoła lub uczniowie wracają pod opieką nauczycieli pod szkołę lub na świetlicę.

 

 

Klasy VI - VIII

 

10 .15 - Zbiórka uczniów w budynku szkolnym, sprawdzenie obecności i przejście do kościoła parafialnego.

10.30  –  Msza święta.

11.15 –  Nauka rekolekcyjna dla młodzieży.

12.00   –   Zakończenie. Powrót pod szkołę pod opieką nauczycieli.