Notice: Undefined offset: 1 in /usr/src/cms/library/Telekom/Cms/Layout.php on line 261

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/src/cms/library/Telekom/Cms/Layout.php on line 261
Bezpieczne Gimnazjum - Szkoła Podstawowa w Świniarsku

Bezpieczne Gimnazjum

SZKOŁA W ŚWINIARSKU - SZKOŁĄ PROMUJĄCĄ BEZPIECZEŃSTWO

 

Od września 2008 roku  ZS w Świniarsku bierze udział w Projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Bezpieczne Gimnazjum. Projekt został zainicjonowany przez Komendę Wojewódzką Policji – Wydział Prewencji w Krakowie oraz Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu. Uczestnikami tego przedsięwzięcia są wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice, radni gminy Chełmiec oraz policja w Chełmcu. Projekt będzie realizowany przez dwa lata. W maju 2009 roku odbędzie się audyt (kontrola działań) i przyznanie Certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.

Po zdiagnozowaniu stanu bezpieczeństwa w szkole i wokół niej podjęto działania zgodnie z planem, z którym wychowawcy klas zapoznali gimnazjalistów, a który można znaleźć również na gazetce Pedagoga Szkolnego. Podjęto następujące działania:

 • Poprawa infrastruktury zewnętrznej drogi do szkoły (wysepka ograniczająca prędkość z przejściem dla pieszych przed szkołą);
 • Rozbudowano monitoring;
 • Zwiększono liczbę dyżurów  nauczycieli w miejscach szczególnie niebezpiecznych;
 • Wnioskowano o policyjne patrole wokół szkoły w godzinach wieczornych;
 • Ustalono na terenie szkoły dyżury dzielnicowego jeden raz w miesiącu;
 • Udostępniono „skrzynkę zaufania” na drzwiach gabinetu Pedagoga do kontaktowania się w sprawach trudnych dla uczniów, mających związek  z przejawami łamania prawa;
 • Wprowadzono zakaz używania telefonów komórkowych podczas lekcji – umożliwiono korzystanie (w sprawach rodzinnych) z telefonu w sekretariacie szkoły lub u Pedagoga.
 • Wymiana drzwi wejściowych.
 • Spotkanie w ramach realizacji programu edukacyjnego „Nastolatki a prawo”.
 • Wykład ks. prof. Michał Drożdża „Autorytety czy idole”.
 • Powołanie liderów młodzieżowych.
 • Liczne zajęcia pozalekcyjne.
 • Organizowanie imprez integracyjnych, akademii, konkursów, min. zabawa karnawałowa, walentynki, Dzień Europejski, akademia z okazji Święta Niepodległości, otwarcie „Orlika”, Święto Ziemi i inne.

O realizacji projektu będziemy informować w kolejnych wydaniach gazetki szkolnej "Echo Szkoły".

Pedagog Szkolny, Małgorzata Surowiak


Dnia 06.10.2009r. Zespół Szkół w Świniarsku otrzymał certyfikat szkoły promującej bezpieczeństwo w ramach realizowanego projektu Zintergrowanej Poltyki Bezpieczeństwa

 

Podejmowane działania w ramach ZPB
1) Warsztaty dla młodzieży pod ty
tułem "Nastolatki a prawo"
2) Audyt podejmowanych działań

3) Prelekcja przeprowadzona przez ks. prof. Michała Drożdża na temat "Autorytety czy idole"
4) Udział w rosprawie w sądzie.
5) Warsztaty dla młodzieży pt. "Niebezpieczeństwa w Internecie"