SZTANDAR

Lewa strona płata (rewers) poświęcona jest patronowi i szkole. Na niebieskim tle symbolizującym dynamizm, inspirację, przyjaźń a także przywiązanie do tradycji w centrum znajduje się postać bł. ks. Jerzego Popiełuszko. Po lewej stronie widoczna data 1917, rok powstania szkoły w Świniarsku, po prawej zaś data ufundowania sztandaru szkole 2010. Nad postacią naszego patrona wyhaftowane są jego słowa, będące mottem szkoły: „Zło, dobrem zwyciężaj”. Pod postacią bł. ks. Jerzego Popiełuszko napis z nazwą i imieniem szkoły.