Harmonogram klasyfikacji

HARMONOGRAM KLASYFIKACJI ROCZNEJ UCZNIÓW  

rok szkolny 2023/2024

 

 

  1. Do dnia 17.05.2024 r. (piątek) nauczyciel wpisuje przewidywaną roczną ocenę niedostateczną lub nieklasyfikowanie z zajęć edukacyjnych, a wychowawca naganną ocenę zachowania.

 

  1. Do dnia 20.05.2024 r. (poniedziałek) o w/w ocenach wychowawca informuje ucznia oraz rodzica przez dziennik elektroniczny.

 

  1. Do dnia 7.06.2024 r. (piątek) nauczyciel wpisuje przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a wychowawca roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania

 

  1. Do dnia 10.06.2024 r. (poniedziałek) o w/w ocenach wychowawca informuje ucznia oraz rodzica przez dziennik elektroniczny.

 

  1. W dniu 10.06.2024 r. (poniedziałek) odbędzie się zebranie z Rodzicami.

 

  1. Do dnia 14.06.2024 r. (piątek) nauczyciele wpisują roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a wychowawca  roczną ocenę zachowania w dzienniku elektronicznym.

 

  1. W dniu  18.06.2024 r. (wtorek) odbędzie się klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna.