Podręczniki

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Podręczniki i ćwiczenia uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej otrzymują bezpłatnie w ramach dotacji z MEiN.

 

Rodzice kupują tylko wyprawki dla dzieci z oddziałów przedszkolnych - wg poniższego wykazu.

 

 

 

Szkolny zestaw podręczników w roku szkolnym 2023/2024