RADA RODZICÓW

W dniu 20 września 2023 r. odbyły się wybory do Rady Rodziców. Po przywitaniu przez dyrektora szkoły pana Pawła Łabudy i omówieniu zasad wyboru Prezydium Rady Rodziców w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Świniarsku przystąpiono do głosowania. Po podliczeniu głosów przez Komisję skrutacyjną w składzie: Poręba Grzegorz, Wastag Maciej i Szołdra Dorota wybrano następujący skład Prezydium Rady Rodziców:
 

Przewodnicząca Rady:

pani Beata Janur-Sromek.

Członkinie Prezydium:

pani Agnieszka Bodziony,

pani Angeika Poręba,

pani Anna Obrzud.
 

Komisja Rewizyjna w składzie:


Szczurek Magdalena,

Filipek Marzena,

Sławska Krystyna.