RADA RODZICÓW

Dnia 28 września 2021 r. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Świniarsku odbyło się pierwsze zebranie Rady Rodziców w składzie

 1. Potoczek Renata
 2. Gonciarz Małgorzata
 3. Filipek Marzena
 4. Kantor Sylwia
 5. Gałązka Dorota
 6. Tokarz Joanna
 7. Janik Iwona
 8. Sarota Monika
 9. Olszak-Głowacka Beata
 10. Kotas Magdalena
 11. Drzyzga Beata
 12. Bodziony Agnieszka
 13. Homoncik Joanna
 14. Obrzud Anna
 15. Leśniak Anna
 16. Kmak Rafał
 17. Potoczek Jolanta
 18. Świerk Agnieszka
 19. Mężyk Anna
 20. Świderski Bartosz
 21. Wolak Anna

 

Zebraniu przewodniczył Dyrektor szkoły pan mgr Paweł Łabuda, który omówił program planowanych prac, inwestycji oraz uroczystości na rok szkolny 2021/2022, przedstawił projekt Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły, plan finansowy na rok 2022 oraz zapoznał Przedstawicieli Rady Rodziców z harmonogramem dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2021/2022.

Na zebraniu podczas tajnego głosowania zostało wybrane Prezydium Rady Rodziców
w składzie:

 1. Przewodnicząca – p. Anna Mężyk
 2. Zastępca – p. Jolanta Potoczek
 3. Skarbnik – p. Beata Drzyzga
 4. Sekretarz – p. Anna Wolak
 5. Członek prezydium – p. Anna Obrzud