2010.10.14. Otwarcie Hali Sportowej

14 października 2010r. w dniu Komisji Edukacji Narodowej miała miejsce długo oczekiwana
chwila, otwarcie hali sportowej przy ZS w Świniarsku. Uroczystość była złożona z wielu
ważnych chwil. Podczas uroczystej mszy św., której przewodził Jego Ekselencja ks. Bp.
Andrzej Jeż został poświęcony Sztandar Szkoły, a następnie przekazany młodzieży szkolnej.
W odświętnym korowodzie na czele z Zespołem Regionalnym "Świniarsko" zaproszeni goście:
Wójt Bernard Stawiarski, Marszałek Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, działacz Solidarności Andrzej Gwiazda, przedstawiciele Kuratorium Oświaty i gminy Chełmiec,
parlamentarzyści RP, ks. proboszcz oraz młodzież szkolna, nauczyciele, rodzice,
wszyscy razem przeszli na halę sportową. Tam 
Jego Ekselencja ks. Bp. Andrzej Jeż poświęcił
halę oraz pamiątkową tablicę, upamiętniającą nadanie imienia bł. ks. Jerzego Popiełuszko
Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Ten niezwykły dzień na długo zapadnie w naszej pamięci.

Galeria zdjęć

1marsz01.jpg
1marsz02.jpg
k03.jpg
k06.jpg
k08.jpg
k10.jpg
k10a.jpg
k11.jpg
k12.jpg
k12c.jpg
k12f.jpg
k12j.jpg
k12k.jpg
k12m.jpg
k12n1.jpg
k12o.jpg
k12r.jpg
k12s.jpg
k12u.jpg
k14.jpg
k15.jpg
k16.jpg
k17.jpg
k18.jpg
k19.jpg
k20.jpg
k22.jpg
k23.jpg
k24.jpg
k25.jpg
k26.jpg
s2.jpg
s4.jpg
s5.jpg
s6.jpg
s7.jpg
s8.jpg
s9.jpg
sa01.jpg
sa1.jpg
sa02.jpg
sa4.jpg
sa7.jpg
sa8.jpg
t01.jpg
t02.jpg
t03.jpg
t04.jpg
t05.jpg
t06.jpg
t07.jpg
w01.jpg
w03.jpg
w04.jpg
w06.jpg
w07.jpg
w10.jpg
w12.jpg
w14.jpg
w15.jpg
w16.jpg
Photo2.jpg
Photo4.jpg
Photo10.jpg
Photo11.jpg
Photo12.jpg
Photo14.jpg
Photo15.jpg
Photo16.jpg
Photo17.jpg
Photo18.jpg
Photo24.jpg
Photo26.jpg
Photo28.jpg
Photo30.jpg
Photo31.jpg
Photo32.jpg
Photo34.jpg
Photo35.jpg
Photo36.jpg
Photo37.jpg
Photo40.jpg
Photo41.jpg
Photo42.jpg
Photo43.jpg
Photo44.jpg
Photo45.jpg
Photo47.jpg
Photo48.jpg
Photo49.jpg
Photo50.jpg
Photo51.jpg