Informacje

 

 

      Zakończyliśmy kolejny rok szkolny, rok który dla każdego z nas był tak bardzo inny niż wcześniejsze. Jego „niezwykłość” była objęta trudnością i niepokojem zarówno w planowaniu pracy z dnia na dzień, jak również w podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości, a w przypadku edukacji -  funkcjonowania wirtualnej pracy szkoły. Miniony czas bardzo wiele nam uzmysłowił i wskazał, co jest, co powinno być najważniejsze w zagonionym życiu, w którym niejednokrotnie „gubimy” siebie nawzajem, usprawiedliwiając się brakiem czasu, obowiązkami, które z perspektywy czasu powinny być w odległej skali ważności.

      Pozwólcie Państwo, że podziękujemy każdemu z Państwa, każdemu z osobna za zaangażowanie i troskę o dydaktykę i stan emocjonalny uczniów,  za wyrozumiałość i pomoc w osiąganiu, jak najlepszych wyników w zdalnym nauczaniu, a zarazem umiejętne stawianie wymagań przed sobą. Słowa wdzięczności kierujemy do Państwa za podejmowanie działań, by nauka na odległość w warunkach domowych była sprzyjająca uczeniu się i dawała poczucie odpowiedzialności i sensu w takie nauczanie. Mając na uwadze tradycje zdobywania wiedzy w szkole, codzienne spotkania nauczycieli z uczniami w murach szkoły, wyrażamy uznanie za trud, za efektywne prowadzenie zajęć on-line. W dzisiejszych czasach, gdzie zawód nauczyciela jest niedoceniany, umniejszany, mogliśmy zauważyć w dobie pandemii jego bezcenność i trudność, jego ważność i piękno w przekazywaniu wiedzy, w kreowaniu myślenia, patrzenia na to, co pozytywne, co ma sens, co uczy podejmowania wyzwań i zdobywania umiejętności, które pozwolą młodemu człowiekowi odnaleźć się w przyszłości, nie zapominając o przeszłości.

Szanowni nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły, drodzy uczniowie.

Życzymy Wam dobrych, bezpiecznych, pełnych odpoczynku i wartościowych wakacji.
Niech to, co było, uświadomi nam, pozwoli docenić to, jak bardzo ważne jest odnajdować dobro i piękno w codziennych gestach, w tym, co inni podarowali nam, swoją pracą, zaangażowaniem, troską w myśl słów naszego patrona szkoły bł. ks. Jerzego Popiełuszki
Zło dobrem zwyciężaj”.